Adamova stráň za Komárovem byla místem, kde se často scházeli nejen komárovští skauti, ale i ostatní děti z okolí. Rostla zde spousta malin i jiných lesních plodů a Adamovka, jak se stráni také říkalo, nabízela takřka neomezený prostor vhodný k dětským hrám a radovánkám. A i dnes, kdy toto místo částečně zarostlo a bylo nenávratně poničeno lidskou činností, je zde stále možné nalézt četné skalky, dolíky, roklinky a louku, které ke hrám přímo vybízejí. Komárovští skauti zde chtěli vybudovat svoji klubovnu a obecní úřad jim dokonce Adamovku oficiálně propůjčil. Zdá se však, že ke stavbě srubu, o kterém skauti snili a která měla začít v roce 1946, nikdy nedošlo. A je to velká škoda, protože místo, jak jsem se mohl sám na vlastní oči přesvědčit koncem ledna 2024, je stále moc hezké.

HTML galerie Zonerama
Adamovka