Zcela náhodou mne vítr zavál k místům, kde se v létě roku 1948 uskutečnil třetí a poslední tábor komárovského skautského oddílu. Z nalezeného Deníku družiny Lišek již víme, že se pod vedením Karla Čermáka odehrával v termínu od 18. do 30. července 1948 v malebné pošumavské krajině, nedaleko hradu Rabí. Přesné umístění tábořiště však deník neuváděl. Shodou šťastných okolností se mi jej podařilo identifikovat až mnohem později, na základě doposud jediné dochované táborové fotografie z archivu Antonína Novotného a díky skutečně neocenitelné pomoci pracovníků Městského úřadu Rabí a Městského muzea v Horažďovicích. A když už jsem byl poblíž, nemohl jsem si nechat utéct příležitost vypravit se tam, kde komárovští kluci tábořili před tím, než byli nuceni činnost svého oddílu z politických důvodů ukončit.

Tábořiště u hradu Rabí (1948 a 2022)

Tábořiště komárovských skautů nedaleko
hradu Rabí v roce 1948 a dnes

Lokalita, které se dnes říká “U náhonu”, leží zhruba v polovině cesty mezi nádražím v Žichovicích a městem Rabí. O tom, že se jednalo o velmi vhodné a strategické místo pro táboření svědčí to, že i dnes je hojně využíváno, zejména jako vodácké tábořiště. To se bohužel podepsalo i na současném vzhledu kdysi zcela jistě romantického zákoutí. Měl jsem však to štěstí, že jsem jej mohl navštívit mimo sezónu, a navíc v podvečerních hodinách, kdy zde bylo téměř liduprázdno. Jen zlatonosná říčka Otava omílala břeh louky, kde kdysi komárovský tábor stával a na její hladině se odráželo zapadající slunce osvětlující na protější skále stojící mohutnou zříceninu hradu Rabí.

HTML galerie Zonerama
Taboriste Rabi