Ve skautském archivu v Praze se podařilo nalézt sadu fotografií z konání II. Oblastní lesní školy Podbrdské oblasti, která probíhala od 26. 7. do 9. 8. 1947 na Červenovské hrázi u Drahoňova Újezdu nedaleko Zbiroha. Této vzdělávací akce pro vedoucí oddílů se podle všeho zúčastnili i nejméně dva členové 2. komárovského oddílu skautů, a to Jindřich Klekner a Karel Čermák.

Vedle samostatných fotografií zveřejňujeme na tomto webu i celý spis lesní školy tak, jak se zachoval v pozůstalosti Josefa Horkého z Příbrami a je uložen ve Skautském archivu v Praze. Některé stránky byly bohužel poškozeny vodou a mnohé fotografie nejsou příliš kvalitní. I tak ale podávají zajímavé svědectví o činnosti skautů a průběhu lesních škol v poválečných letech.

Skauti Komarov