V souvislosti s pátráním po komárovských skautech se uskutečnilo několik akcí, které si vytkly za úkol zvýšit povědomí o historii oddílu a jeho činnosti. Na této stránce se pokusím všechny dostupné události zmapovat a podělit se o ně i s vámi. Pokud víte o tom, že zde něco chybí, dejte mi prosím vědět, ať víme, co se v této oblasti kolem nás děje.

Bádej si! 2024
Bádej si! 2024

V sobotu 20. ledna 2024 proběhl na pražském Skautském institutu badatelský seminář Bádej si!, který byl pořádán Skautským archivem v Praze. Kromě mnoha zajímavých příspěvků o tom, s čím se můžeme při historickém výzkumu potkat a tipů pro badatele, jsem měl tu čest představit širokému okruhu dalších badatelů svoji práci při mapování historie komárovských skautů a potkat se s mnoha zajímavými lidmi. Velké díky patří Romanu Šantorovi, který se o celou akci zasloužil a moc se těším na případné další setkání nad historií nejen skautů z Komárova.

100 let od založení oddílu

Ve spolupráci s komárovským muzeem se nám podařilo uspořádat v sobotu 16. října 2021 setkání u příležitosti 100. výročí od založení skautského oddílu v Komárově. Na místě bylo možné poslechnout si vyprávění o průběhu a výsledcích pátrání, prohlédnout kopie nalezených oddílových deníků, dochované historické fotografie a dobové dokumenty.

PDF
Pamětní deska v Komárově

Devátého října roku 1921 byla v tehdejší komárovské obecné škole založena první skautská družina Havrani.
Díky obrovské ochotě a podpoře městyse Komárov se podařilo na tomto místě vyvěsit pamětní desku, která toto stoleté výročí připomíná.

Muzeum Komárov - výstavní panel (od 1. 6. 2021)

Od 1. 6. 2021 je v komárovském muzeu ke shlédnutí výstavka týkající se historie skautského oddílu.
Panel s informacemi, jehož autorem je Mgr. Libuše Hošková, dává nahlédnout do života komárovských skautů
formou fotografií a krátkých textů.