Díky článku v Komárováku ze dne 1.6.2021 se mi podařilo získat kroniku družiny Lišek z roku 1948. Ačkoliv není rozsahem příliš velká, poskytuje nám spoustu informací z posledního období existence 2. skautského oddílu v Komárově. Velké díky za její objevení patří panu Davidu Macourkovi a zejména panu Vladimíru Havránkovi z Komárova. Jeho tatínek, Václav Havránek (Bacil), byl členem komárovského oddílu a zároveň autorem zápisů, které se v kronice objevují. Pro zájemce je kromě skenů k dispozici také fulltextový přepis jednotlivých stránek kroniky.

Skauti Komarov