Číslo oddílu komárovských skautů

Ve světě skautingu se pohybuji již od dětství a o jeho historii na Berounsku ledasco vím. Ale ačkoliv je tato historie poměrně dobře zmapována a popsána v několika publikacích vydaných při různých výročích a událostech, komárovský skauting je v nich úplně opomenut. Můžeme spekulovat, že se v případě dědečkova oddílu po druhé světové válce jednalo jen o krátkou epizodu a oddíl neměl dlouhého trvání, ale my už teď víme, že skauti v Komárově fungovali nejen v poválečných letech, ale i v letech dvacátých. A proto je pro mne téměř naprostá absence jakýchkoliv materiálů o komárovských skautech dost nepochopitelná.

Jedním ze směrů, kterými se ubíralo mé pátrání, byla úvaha, kam vlastně mohl komárovský oddíl organizačně patřit. Skautská organizace měla a má poměrně jasnou strukturu a oddíly nevznikají jen tak nahodile. Navíc jsem při prohlížení historických fotografiích komárovských skautů objevil na jejich krojích číslo oddílu “2”, tudíž se od začátku nabízela i otázka, kdo byl jedničkou a zda existovala trojka či další?

Moje pátrání však dlouho nepřinášelo žádné ovoce. Ba právě naopak. Geograficky i správně spadal Komárov nejdříve pod Hořovice (od roku 1850), později pak pod Beroun (od roku 1960), ale ani v jenom z těchto míst se o komárovských skautech nic nevědělo. Rozšířil jsem tedy oblast svého zájmu i na širší okolí, které teoreticky připadalo v úvahu – Příbram, Strašice, Plzeň, Rokycany. Ani zde jsem se však nesetkal s úspěchem. Až objev pozůstalosti Josefa Horkého z Příbrami ve Skautském archivu v Praze mi poskytl jasnější odpovědi. Nejprve se z nalezených dokumentů podařila objevit úzká vazba komárovského oddílu na skauty z Březových Hor, které jsou však od roku 1953 součástí města Příbram, a později i jednoznačné organizační zařazení komárovského skautského střediska do okrsku Hořovice v rámci Podbrdské oblasti.

Fragment přihlášky Jindřicha Kleknera

Fragment přihlášky Jindřicha Kleknera do Podbrdské lesní školy (1947)
V hlavičce je vidět organizační zařazení komárovských skautů.

Jak jsem již vzpomenul výše, historie skautingu na Berounsku byla zpracována několikrát, a i bez zmínky o skautském oddílu v Komárově je dosti zajímavá. Tyto stránky si nekladou za cíl ji zpracovávat znovu, ale vzhledem k tomu, že komárovští skauti do této oblasti přeci jen patřili, přikládám zde pro zájemce almanach “Historie skautingu na Berounsku 1912 – 1992”, který byl vydán Okresní radou Junáka v roce 1992, a z něhož často čerpají i publikace novější. Na něj pak přímo navazuje “Skautský almanach 1990 – 2012”, vydaný rovněž Okresní radou Junáka v Berouně v roce 2013.

Obě dvě publikace jsou na tomto webu zveřejněny s laskavým souhlasem Okresní rady Junáka v Berouně