Číslo oddílu komárovských skautů

Ve světě skautingu se pohybuji již od dětství a o jeho historii na Berounsku ledasco vím. Ale ačkoliv je tato historie poměrně dobře zmapována a popsána v několika publikacích vydaných při různých výročích a událostech, komárovský skauting je v nich úplně opomenut. Můžeme spekulovat, že se v případě dědečkova oddílu po druhé světové válce jednalo jen o krátkou epizodu a oddíl neměl dlouhého trvání, ale my už teď víme, že skauti v Komárově fungovali nejen v poválečných letech, ale i v letech dvacátých. A proto je pro mne naprostá absence jakýchkoliv materiálů o komárovských skautech dost nepochopitelná.

Jedním ze směrů, kterými se ubíralo mé pátrání, byla úvaha, kam vlastně mohl komárovský oddíl organizačně patřit. Skautská organizace měla a má poměrně jasnou strukturu a oddíly nevznikají jen tak nahodile. Navíc mají komárovští skauti na krojích číslo oddílu “2”, tudíž se nabízí i otázka, kdo byl jedničkou? Ani tato cesta však zatím nikam nevedla. Geograficky i správně spadal Komárov nejdříve pod Hořovice (od roku 1850), později pak pod Beroun (od roku 1960), ale ani v jenom z těchto míst se o komárovských skautech nic neví. Rozšířil jsem tedy své pátrání i do širšího okolí, které teoreticky připadalo v úvahu – Příbram, Strašice, Plzeň, Rokycany. Ani zde jsem se však zatím nesetkal s úspěchem a ani jej příliš neočekávám. Jak napovídají poslední objevy, zdá se, že komárovský skauting měl užší vazby spíše na skauty v Žebráku a Příbrami (Březových Horách1Od roku 1953 jsou Březové Hory součástí města Příbram.), ale tuto stopu je potřeba ještě prověřit.

Jak jsem již vzpomenul výše, historie skautingu na Berounsku byla zpracována několikrát a i bez zmínky o skautském oddílu v Komárově je dosti zajímavá. Tyto stránky si nekladou za cíl ji zpracovávat znovu, ale vzhledem k tomu, že komárovští skauti pod Beroun či Hořovice s největší pravděpodobností přeci jen patřili, přikládám zde pro zájemce almanach “Historie skautingu na Berounsku 1912 – 1992”, který byl vydán Okresní radou Junáka v roce 1992, a z něhož často čerpají i publikace novější. Na něj pak přímo navazuje “Skautský almanach 1990 – 2012”, vydaný rovněž Okresní radou Junáka v Berouně v roce 2013.

Obě dvě publikace jsou na tomto webu zveřejněny s laskavým souhlasem Okresní rady Junáka v Berouně