Těsně před druhou světovou válkou, v bouřlivých a neklidných letech 1938 až 1939 se kolem Oskara Šperla utvořila nová skupina asi patnácti hochů ve věku od šesti do třinácti let, která začala opět vyrážet na společné výpravy do blízkého i vzdálenějšího okolí, a pod hlavičkou Junáka pokračovala ve skautské činnosti. V roce 1939 vstupuje do oddílu také můj dědeček Jindřich Klekner.

Zprávy pro media Podbrdsko #1
Zprávy pro media Podbrdsko #2
Zprávy pro media Podbrdsko #3

Zprávy týkající se skautů v Komárově z výběru pro podbrdská media z roku 1940 (z pozůstalosti Josefa Horkého)
Zdroj: Skautský archiv – Skautský institut

Ani po nacistické okupaci v březnu 1939 oddíl v činnosti nepolevoval. Ba právě naopak. Komárovští skauti navázali v tomto období čilou spolupráci s Junáky z Březových Hor1Od roku 1953 jsou Březové Hory součástí města Příbram., se kterými uskutečnili několik společných podniků. Mezi těmi význačnějšími lze zmínit například cyklistické závody, závody v přespolním běhu či v lehké atletice, nebo mezi oddílové utkání ve skautských disciplínách. Tento velký závod pro mladší skauty do 14 let se uskutečnil 1. září 1940, tedy necelé dva měsíce před tím, než byl Junák k 28. říjnu 1940 z nařízení K. H. Franka rozpuštěn jakožto protiokupační nepřátelská organizace.

Komárovští skauti, stejně jako všichni ostatní v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava, museli ze dne na den svůj oddíl rozpustit. I v průběhu následujících válečných let však pod vedením Oskara Šperla pokračovali neoficiálně ve svých schůzkách a když to bylo možné, vyráželi na kratší i náročnější výpravy, nejčastěji do okolních brdských lesů. Nebylo to asi vůbec jednoduché, protože nejbližší okolí bylo plné oddílů německé armády a Hitlerovy mládeže2Oddíl Hitlerjugend obsadil i nedaleký hrad Vladek, jehož okolí bylo uzavřeno a Němci zde pořádali různá vojenská cvičení.. I při vší opatrnosti to tedy byla v kontextu doby činnost poměrně riskantní. Z dob nacistické okupace můžeme například vzpomenout výpravu do Rejkovic a okolí vrchu Plešivec, kde se chlapci koupali v hlubokém a ledově studeném Smaragdovém jezírku3Smaragdové jezírko se nachází na severovýchodní straně vrchu Plešivec a je pozůstatkem bývalého lomu. Své jméno získalo od nazelenalé barvy vody. Podle legendy se na dně ukrývá hadí žena se smaragdovýma očima, která po vynoření naříká..

Posledním dobrodružstvím ke konci války pak byla výprava na Orlík a hrad Zvíkov. Zde skupina zažila dost horké chvilky, když se potkala mezi Čimelicemi a Orlíkem s oddílem Hitlerjugend. Zpočátku napjatá situace však dopadla nečekaně dobře a bez větších potíží. Válka byla téměř u konce a skupinka mladých nacistů již nechtěla, nebo neměla snahu se prát.

Opis nařízení K. H. Franka ze dne 28.10.1940 (Český překlad: Tomáš Soukup)

Opis nařízení K. H. Franka ze dne 28.10.1940
o rozpuštění organizace Junák a zabavení veškerého majetku
(zdroj: ORJ Opava80 let skautingu na Opavsku)

DALŠÍ KAPITOLA: OBNOVENÍ ČINNOSTI ODDÍLU