U zrodu oddílu komárovských skautů stál Ludvík Tomášek, vůdce prvního skautského oddílu v Žebráku, na jehož popud byla Komárově 9. října 1921 založena první družina Havranů. O spojení komárovských a žebráckých skautů toho zatím mnoho nevím. Jisté je jen to, že Ludvík Tomášek a další skauti ze Žebráka pomáhali komárovským klukům v prvních letech jejich skautování. Podle všeho se stali jejich patrony a možná dokonce i jakousi nadřízenou jednotkou.

Knize výletů komárovských skautů můžeme z období 1921-1922 nalézt několik záznamů, které žebrácké skauty zmiňují. Tím nejdůležitějším je pravděpodobně zápis z 26. prosince 1921 o skládání zkoušek a skautského slibu oddílu z Komárova:
„26. prosinec 1921 jest zapsán zlatým písmem v životě našeho oddílu a v srdcích bratří. Toho dne odbývány v páté třídě obecní školy od čtrnácté hodiny zkoušky a po nich slavnost skládání slibu.
Zúčastněni byli bratři ze Žebráka, L. Tomášek, vůdce a Erazím bývalý rádce a Pacovský, rádce, co zkoušející s několika bratry jejich oddílu.“

A o několik řádků později deník pokračuje:
„Před slibem bratr Tomášek nastínil několika slovy, k čemu se slibem bratři zavazují, načež bratři složili mu slib a bratr Erazím připnul jim odznaky. Bratr Skřivan Karel poděkoval bratru Tomáškovi za jeho péči, jež nám věnoval od založení oddílu a doufá, že i nadále nás bude podporovati…“

Ludvík Tomášek (vůdce 1. oddílu skautů v Žebráku)

Ludvík Tomášek
(vůdce 1. oddílu skautů v Žebráku)

Pokoušel jsem se nalézt nějaké bližší informace o Ludvíku Tomáškovi a jeho skautech z prvního oddílu přímo v obci, ale stejně jako v případě komárovských skautů jsou i dokumenty nalezené v Žebráku na informace poměrně skoupé. V tuto chvíli víme jen to, že se Ludvík Tomášek narodil 16. srpna 1903 v Žebráku, v domě číslo 65, kde měl jeho otec obuvnickou dílnu. 15. prosince 1928 se oženil s Růženou Krafferovou z Prahy – Libně, kde již pravděpodobně zůstal. Zemřel v Praze 11. února 1972 a je pohřben na libeňském hřbitově (oddíl 1, číslo hrobu 235).

Zápis z deníku o slibu komárovských skautů (1921)

Zápis o slibu komárovských skautů
(Kniha výletů – 1921)

Úvod kroniky skautů ze Žebráka (1934)

Informace o zániku 1. oddílu skautů ze Žebráka
(Kronika prvního oddílu – 1934)

Asi nejdůležitější stopou byl objev „Knihy zápisů obnoveného I. oddílu Junáků a Skautů v Žebráce“, která popisuje obnovení a činnost oddílu v letech 1934 a 1935. Na jejím počátku jsem objevil jen kratičkou zmínku o tom, že první oddíl pod vedením Ludvíka Tomáška ukončil svoji činnost a byl zrušen ve druhé polovině roku 19221V zápisu ze 14. května 1922 je v kronice komárovských skautů zachován podpis Ludvíka Tomáška, ještě jako vedoucího 1. oddílu skautů v Žebráku. , tedy zhruba rok poté, co se zasloužil o vznik komárovského oddílu:

„Seznal jsem, že by tu bylo dobré jádro a navrhl jim, aby sestavili vlastní oddíl skautů. Upozornil jsem je i na to, že tu již býval 1. oddíl Junáků – skautů, jehož některé věci (pokladní deník, razítko) byly u mne a že při jeho likvidování v roce 1922 zbyly i nějaké peníze, které převzal Svaz. Doporučil jsem jim tudíž oddíl obnovit. Žádost o obnovení 1. oddílu podána Svazu 27. července 1934.“

Autorem tohoto zápisu je pravděpodobně učitel Václav Pacovský, bývalý člen původního a nově ustanovený vedoucí obnoveného prvního oddílu skautů. Pod jeho vedením fungoval v Žebráku znovuobnovený oddíl několik dalších let.

O Ludvíku Tomáškovi jsem narazil ještě na jeden krátký odstaveček pojednávající o spolcích po první světové válce:
„Roku 1923 byl založen „Svaz československých skautů. Jeho zakladatelé byli Ludvík Tomášek a Petr Šilinger. Po založení tohoto spolku, který byl jednotnou organizací skautského hnutí vzniká „Junák“, který organizuje mladé lidi pod vlivem národně socialistické strany. Vůdcem se v Žebráku stal František Žák. V Žebráku pracuje Junák od roku 1928. V roce 1934 dochází k dalšímu štěpení skautské myšlenky – je založen Spolek katolický skaut.“ 

Článek o skautech po I. světové válce v Žebráku

Více informací o spolupráci komárovských a žebráckých skautů se mi zatím bohužel vypátrat nepodařilo. Věřím ale, že se nějaké materiály ještě objeví. Díky nim si totiž budeme moci zodpovědět otázku, jak byl komárovský oddíl před druhou světovou válkou ukotven v rámci skautské organizace i v rámci podbrdské oblasti, kam organizačně patřil. O tom zatím nevíme téměř nic.

Podpis Ludvíka Tomáška v kronice komárovských skautů