U zrodu oddílu komárovských skautů stál Ludvík Tomášek, vůdce prvního skautského oddílu v Žebráku, na jehož popud byla Komárově 9. října 1921 založena první družina Havranů. O spojení komárovských a žebráckých skautů toho zatím mnoho nevím. Jisté je jen to, že Ludvík Tomášek a další skauti ze Žebráka pomáhali komárovským klukům v prvních letech jejich skautování. Podle všeho se stali jejich patrony a možná dokonce i jakousi nadřízenou jednotkou.

Knize výletů komárovských skautů můžeme z období 1921-1922 nalézt několik záznamů, které žebrácké skauty zmiňují. Tím nejdůležitějším je pravděpodobně zápis z 26. prosince 1921 o skládání zkoušek a skautského slibu oddílu z Komárova:
„26. prosinec 1921 jest zapsán zlatým písmem v životě našeho oddílu a v srdcích bratří. Toho dne odbývány v páté třídě obecní školy od čtrnácté hodiny zkoušky a po nich slavnost skládání slibu.
Zúčastněni byli bratři ze Žebráka, L. Tomášek, vůdce a Erazím bývalý rádce a Pacovský, rádce, co zkoušející s několika bratry jejich oddílu.“

A o několik řádků později deník pokračuje:
„Před slibem bratr Tomášek nastínil několika slovy, k čemu se slibem bratři zavazují, načež bratři složili mu slib a bratr Erazím připnul jim odznaky. Bratr Skřivan Karel poděkoval bratru Tomáškovi za jeho péči, jež nám věnoval od založení oddílu a doufá, že i nadále nás bude podporovati…“

Ludvík Tomášek (vůdce 1. oddílu skautů v Žebráku)

Ludvík Tomášek
(vůdce 1. oddílu skautů v Žebráku)

Pokoušel jsem se nalézt nějaké bližší informace o Ludvíku Tomáškovi a jeho skautech z prvního oddílu přímo v obci, ale stejně jako v případě komárovských skautů jsou i dokumenty nalezené v Žebráku na informace poměrně skoupé.

Zápis z deníku o slibu komárovských skautů (1921)

Zápis o slibu komárovských skautů
(Kniha výletů – 1921)

Úvod kroniky skautů ze Žebráka (1934)

Informace o zániku 1. oddílu skautů ze Žebráka
(Kronika prvního oddílu – 1934)

Asi nejdůležitější stopou byl objev „Knihy zápisů obnoveného I. oddílu Junáků a Skautů v Žebráce“, která popisuje obnovení a činnost oddílu v letech 1934 a 1935. Na jejím počátku jsem objevil jen kratičkou zmínku o tom, že první oddíl pod vedením Ludvíka Tomáška ukončil svoji činnost a byl zrušen v roce 1922, tedy zhruba rok poté, co se zasloužil o vznik komárovského oddílu:

„Seznal jsem, že by tu bylo dobré jádro a navrhl jim, aby sestavili vlastní oddíl skautů. Upozornil jsem je i na to, že tu již býval 1. oddíl Junáků – skautů, jehož některé věci (pokladní deník, razítko) byly u mne a že při jeho likvidování v roce 1922 zbyly i nějaké peníze, které převzal Svaz. Doporučil jsem jim tudíž oddíl obnovit. Žádost o obnovení 1. oddílu podána Svazu 27. července 1934.“

Autorem tohoto zápisu je pravděpodobně učitel Václav Pacovský, bývalý člen původního a nově ustanovený vedoucí obnoveného prvního oddílu skautů. Pod jeho vedením fungoval v Žebráku znovuobnovený oddíl několik dalších let.

O Ludvíku Tomáškovi jsem narazil ještě na jeden krátký odstaveček pojednávající o spolcích po první světové válce:
„Roku 1923 byl založen „Svaz československých skautů. Jeho zakladatelé byli Ludvík Tomášek a Petr Šilinger. Po založení tohoto spolku, který byl jednotnou organizací skautského hnutí vzniká „Junák“, který organizuje mladé lidi pod vlivem národně socialistické strany. Vůdcem se v Žebráku stal František Žák. V Žebráku pracuje Junák od roku 1928. V roce 1934 dochází k dalšímu štěpení skautské myšlenky – je založen Spolek katolický skaut.“ 

Článek o skautech po I. světové válce v Žebráku

Více informací o spolupráci komárovských a žebráckých skautů se mi zatím bohužel vypátrat nepodařilo. Věřím ale, že se nějaké materiály ještě objeví. Díky nim si totiž budeme moci zodpovědět otázku, jak byl komárovský oddíl ukotven v rámci skautské organizace i v rámci podbrdské oblasti, kam organizačně patřil. O tom zatím nevíme téměř nic.