Ve skautském archivu v Praze se podařilo nalézt sadu fotografií z konání II. Oblastní lesní školy Podbrdské oblasti, která probíhala od 26. 7. do 9. 8. 1947 na Červenovské hrázi u Drahoňova Újezdu nedaleko Zbiroha. Této vzdělávací akce pro vedoucí oddílů se podle všeho zúčastnili i nejméně dva členové 2. komárovského oddílu skautů, a to Jindřich Klekner a Karel Čermák.

Některé fotografie pocházející ze soukromého archivu Josefa Horkého z Příbrami byly bohužel poškozeny vodou a mnohé z nich nejsou příliš kvalitní. I tak ale podávají zajímavé svědectví o činnosti skautů a průběhu lesních škol v poválečných letech.

Skauti Komarov