Oddíl se utěšeně rozrůstal. V polovině května 1922 již bylo členů tolik, že bylo potřeba rozdělit družinu na dvě, a tím vedle původních Havranů vzniká 4. května 1922 druhá družina Vlků. Oddíl funguje pod vedením Antonína Marka v následujícím složení:

DRUŽINA HAVRANI:
Rádce: František Jícha
Členové: Emanuel Danda, Emanuel Havránek, Karel Hendrych, Alois Redlich, Jaroslav Skřivan, Karel Skřivan, Miroslav Froněk

DRUŽINA VLCI:
Rádce: Pravoslav Sém
Členové: Jan Belda, Jan Hasman, Bohumil Jícha, Jindřich Kocourek, Václav Kříž, Miloš Skřivan, Štěpán Sojka

Ilustrace z Knihy výletů komárovského oddílu

Ilustrace z Knihy výletů komárovského oddílu
(Oldřich Liška – 1928)

Jak se však ukázalo zhruba o měsíc později, rozdělení na dvě družiny nebylo úplně optimální a bylo potřeba provést další změny. Od 10. června 1922 se tak oddíl pod vedením Antonína Marka rozděluje na čtyři družiny:

Družina Havrani

DRUŽINA HAVRANI
Rádce: František Jícha
Členové: Miroslav Froněk, Karel Skřivan, Štěpán Sojka

Družina Vlci

DRUŽINA VLCI
Rádce:
Pravoslav Sém
Členové: Jaroslav Skřivan, Emanuel Danda, Bohumil Jícha

Družina Ostříži

DRUŽINA OSTŘÍŽI
Rádce:
Miloš Skřivan
Členové: Karel Hendrych, Jindřich Kocourek, Václav Kříž

Družina Lišky

DRUŽINA LIŠKY
Rádce:
Jan Hasman
Členové: Alois Redlich, Emanuel Havránek, Jan Belda

V dalších letech pokračoval oddíl ve své běžné činnosti, přicházeli noví členové (Oldřich Liška, Jaroslav Šaffer, Štochl, Štěpnička, Vodička, V. Svoboda, Drvota) a někteří z těch starších odcházeli. Pravidelné „schůze“ v pracovním týdnu se střídaly s občasnými sobotními, či nedělními výlety naplněnými hrami, zpíváním a veselými příhodami. Pokud to počasí a situace klukům dovolily, vyráželi na stále oblíbenější vícedenní táboření do vzdálenějších oblastí. Zajímavé je, že se nikde neobjevuje informace o tom, že by se kluci vydali na svůj vlastní prázdninový skautský tábor.

Kolem roku 1926 předává Antonín Marek vedení oddílu Karlu Hendrychovi. Někdy v tomto období pak také oddíl dostává oficiální jméno „STRÁŽ PODBRDSKÁ – 1. ODDÍL JUNÁKŮ – SKAUTŮ RČS“.

Razítko 1. oddílu v Komárově