Mezi roky 1947 a 1948 se Josef Horký z Příbrami pokusil oživit činnost roverů v podbrdské oblasti. Jedním ze způsobů, kterým se dal zjistit zájem o skautskou činnost, tábornické zkušenosti chlapců, jimi absolvované kurzy a složené skautské zkoušky byl dotazník, který vyplňovali všichni skauti starší patnácti let. Nejinak tomu bylo i ve skautském středisku v Komárově, odkud se zachovalo několik registračních karet členů komárovského i neřežínského oddílu.

Skauti Komarov