Jak již bylo na těchto stránkách mnohokrát řečeno, není příliš mnoho zdrojů, ze kterých je možné čerpat informace o činnosti komárovských skautů. Jediným hmatatelným důkazem jejich činnosti je zatím jen sada starých fotografií, jejichž část pochází z archivu mého dědečka a zbytek pak z alba, které patřilo jednomu ze členů oddílu – Sášovi Křikavovi.

Zatímco fotografie mého dědy byly pouze volně uložené mezi ostatními rodinnými obrázky ve skříni, Sášovo album je pěkně popsané a dokonce jsou v něm i tematické ilustrace, které fotografie hezky doplňují. Byla by škoda se o ně nepodělit, a tak je zde, s laskavým svolením pana Alexandra Křikavy, publikuji i pro vás ostatní.

Skauti Komarov