S pokračujícím pátráním po komárovských skautech se čas od času objeví v nějakém časopisu, novinách, či internetovém periodiku zmínka, která se týká oddílu z Komárova, nebo jinak souvisí s obsahem tohoto webu. Na následující stránce se pokusím všechny dostupné články zmapovat a podělit se o ně i s vámi. Pokud někde narazíte na článek, který zde chybí, dejte mi prosím vědět, ať víme, co o nás kde napsali.

Databáze dějin všedního dne

DATABÁZE DĚJIN VŠEDNÍHO DNE (9.8.2022)
Příspěvek na Facebookové stránce projektu

Projekt Databáze dějin všedního dne, který je jedním z výstupů dlouhodobého mezinárodního vědeckovýzkumného projektu, na kterém se podílí Institut für Wirtschafts-und Sozialgeschichte der Universität Wien, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Historický ústav Akademie věd České republiky, vychází z faktu, že osudy obyčejných lidí byly dříve jen výjimečně považovány za zajímavé a důležité, aby se jimi zabývali vědecké instituce. Cílem tohoto projektu je tedy sestavit sbírku k “dějinám všedního dne”, která je určena laickým badatelům, studentům, vědcům i všem ostatním příznivcům dějin a poskytuje cenná svědectví o životě prostých lidí v dřívějších dobách.

Rádio VY (Skauti hledají informace o Pravoslavu Sémovi)

SKAUTI HLEDAJÍ INFORMACE O PRAVOSLAVU SÉMOVI (14.07.2022)
Při prohledávání webu na mne vyskočil tento příspěvek ze serveru RádioVy.cz. Vůbec nevím, kde se tam vzal,
ale pravděpodobně došlo k převzetí mé žádosti na Facebooku týkající se informací o jednom ze zakladatelů
komárovského oddílu Pravoslavu Sémovi.

Výroční zpráva muzea Komárov
Výroční zpráva muzea Komárov

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA KOMÁROV (2021)
Vydalo Muzeum Komárov (2022)

PDF
Databáze dějin všedního dne

Pátrání po historii komárovských skautů mi zabralo relativně velké množství času a v jeho průběhu se podařilo shromáždit až nečekané množství dobových fotografií, dokumentů, a dokonce i vzpomínek pamětníků, které se zdály být již definitivně zapomenutými. Výzkum stále probíhá a všechny nalezené informace jsou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách. Když jsem se ale dozvěděl o projektu Databáze dějin všedního dne zastřešeného Historickým ústavem Akademie věd České republiky, řekl jsem si, že by se mohlo jednat o zajímavý způsob, jak historii komárovských kluků a holek přiblížit širšímu okruhu čtenářů a definitivně ji ukotvit ve všeobecném historickém povědomí. Dovolil jsem si tedy oslovit Mgr. Vojtěcha Kesslera, Ph.D., který se na projektu aktivně podílí a ten ihned projevil zájem o to, aby se komárovští skauti stali jeho součástí. Chvilku trvalo, než byly vyřízeny všechny potřebné formality a než se materiály z webu připravily pro publikaci v databázi. To vše je však již hotové a historie komárovských skautů a skautek je od 10. května 2022 k dispozici všem zájemcům v rámci tohoto zajímavého projektu, jehož pracovníkům patří mé velké díky.

Projekt Databáze dějin všedního dne, který je jedním z výstupů dlouhodobého mezinárodního vědeckovýzkumného projektu, na kterém se podílí Institut für Wirtschafts-und Sozialgeschichte der Universität Wien, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Historický ústav Akademie věd České republiky, vychází z faktu, že osudy obyčejných lidí byly dříve jen výjimečně považovány za zajímavé a důležité, aby se jimi zabývali vědecké instituce. Cílem tohoto projektu je tedy sestavit sbírku k “dějinám všedního dne”, která je určena laickým badatelům, studentům, vědcům i všem ostatním příznivcům dějin a poskytuje cenná svědectví o životě prostých lidí v dřívějších dobách.

Komárovák 02 a 03 /2022

KOMÁROVÁK – číslo 02 a 03/2022 (únor – březen)
Válka na dvorku (vzpomínka Jaroslava Korejčíka)
Vydáno městysem Komárov dne 31. 01. 2022

PDF
Komárovák 12 a 01 /2022
Komárovák 12 a 01 /2022

KOMÁROVÁK – číslo 12 a 01/2022 (prosinec – leden)
Beseda ke 100. výročí založení oddílu skautů v Komárově
Vydáno městysem Komárov dne 1. 12. 2021

PDF
Komárovák 10 a 11 /2021
Komárovák 10 a 11 /2021

KOMÁROVÁK – číslo 10 a 11/2021 (říjen – listopad)
Skauti v Komárově (pokračování)
Vydáno městysem Komárov dne 1. 10. 2021

PDF
Komárovák 8 a 9 /2021
Komárovák 8 a 9 /2021

KOMÁROVÁK – číslo 8 a 9/2021 (srpen – září)
Skauti v Komárově (pokračování)
Vydáno městysem Komárov dne 27. 7. 2021

PDF
Berounský deník 129/2021
Berounský deník (online)

BEROUNSKÝ DENÍK – číslo 129/2021
Nadšenec pátrá po historii zaniklého skautského oddílu
Publikováno v Berounském deníku dne 5.6.2021 (autor: Radek R. Kaša)

Komárovák 6 a 7 /2021
Komárovák 6 a 7 /2021

KOMÁROVÁK – číslo 6 a 7/2021 (červen – červenec)
Průzkum tajemného zámeckého podzemí (1921-1927)
Vydáno městysem Komárov dne 1. 6. 2021

PDF
Junák 30/1946

JUNÁK číslo 30/1946 (27. červen 1946)
Hoši, kteří pochopili voláni doby

Komárov – Komárovští skauti pracují zdárně pro výstavbu své obce a jejího okolí. Pracují nezištně a bez nejmenšího nároku na odměnu. Mezi nejlepší patří skautský pracovník Krupička, který kolem sebe soustředil asi 80 hochů, pracujících na vzhledu své obce. MNV v Komárově ocenil práci této složky SČM a věnoval jim pozemek na výstavbu skautské klubovny. Práce Krupičkovy skupiny mladých spolupracovníků bude jistě povzbuzením všem ostatním.

PDF