S pokračujícím pátráním po komárovských skautech se čas od času objeví v nějakém časopisu, novinách, či internetovém periodiku zmínka, která se týká oddílu z Komárova, nebo jinak souvisí s obsahem tohoto webu. Na následující stránce se pokusím všechny dostupné články zmapovat a podělit se o ně i s vámi. Pokud někde narazíte na článek, který zde chybí, dejte mi prosím vědět, ať víme, co o nás kde napsali.

Databáze dějin všedního dne

Pátrání po historii komárovských skautů mi zabralo relativně velké množství času a v jeho průběhu se podařilo shromáždit až nečekané množství dobových fotografií, dokumentů, a dokonce i vzpomínek pamětníků, které se zdály být již definitivně zapomenutými. Výzkum stále probíhá a všechny nalezené informace jsou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách. Když jsem se ale dozvěděl o projektu Databáze dějin všedního dne zastřešeného Historickým ústavem Akademie věd České republiky, řekl jsem si, že by se mohlo jednat o zajímavý způsob, jak historii komárovských kluků a holek přiblížit širšímu okruhu čtenářů a definitivně ji ukotvit ve všeobecném historickém povědomí. Dovolil jsem si tedy oslovit Mgr. Vojtěcha Kesslera, Ph.D., který se na projektu aktivně podílí a ten ihned projevil zájem o to, aby se komárovští skauti stali jeho součástí. Chvilku trvalo, než byly vyřízeny všechny potřebné formality a než se materiály z webu připravily pro publikaci v databázi. To vše je však již hotové a historie komárovských skautů a skautek je od 10. května 2022 k dispozici všem zájemcům v rámci tohoto zajímavého projektu, jehož pracovníkům patří mé velké díky.

Projekt Databáze dějin všedního dne, který je jedním z výstupů dlouhodobého mezinárodního vědeckovýzkumného projektu, na kterém se podílí Institut für Wirtschafts-und Sozialgeschichte der Universität Wien, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Historický ústav Akademie věd České republiky, vychází z faktu, že osudy obyčejných lidí byly dříve jen výjimečně považovány za zajímavé a důležité, aby se jimi zabývali vědecké instituce. Cílem tohoto projektu je tedy sestavit sbírku k “dějinám všedního dne”, která je určena laickým badatelům, studentům, vědcům i všem ostatním příznivcům dějin a poskytuje cenná svědectví o životě prostých lidí v dřívějších dobách.

Komárovák 02 a 03 /2022

KOMÁROVÁK – číslo 02 a 03/2022 (únor – březen)
Válka na dvorku (vzpomínka Jaroslava Korejčíka)
Vydáno městysem Komárov dne 31. 01. 2022

PDF
Komárovák 12 a 01 /2022
Komárovák 12 a 01 /2022

KOMÁROVÁK – číslo 12 a 01/2022 (prosinec – leden)
Beseda ke 100. výročí založení oddílu skautů v Komárově
Vydáno městysem Komárov dne 1. 12. 2021

PDF
Komárovák 10 a 11 /2021
Komárovák 10 a 11 /2021

KOMÁROVÁK – číslo 10 a 11/2021 (říjen – listopad)
Skauti v Komárově (pokračování)
Vydáno městysem Komárov dne 1. 10. 2021

PDF
Komárovák 8 a 9 /2021
Komárovák 8 a 9 /2021

KOMÁROVÁK – číslo 8 a 9/2021 (srpen – září)
Skauti v Komárově (pokračování)
Vydáno městysem Komárov dne 27. 7. 2021

PDF
Berounský deník 129/2021
Berounský deník (online)

BEROUNSKÝ DENÍK – číslo 129/2021
Nadšenec pátrá po historii zaniklého skautského oddílu
Publikováno v Berounském deníku dne 5.6.2021 (autor: Radek R. Kaša)

Komárovák 6 a 7 /2021
Komárovák 6 a 7 /2021

KOMÁROVÁK – číslo 6 a 7/2021 (červen – červenec)
Průzkum tajemného zámeckého podzemí (1921-1927)
Vydáno městysem Komárov dne 1. 6. 2021

PDF