V průběhu desítek let činnosti skautského oddílu v Komárově se komárovští kluci a děvčata účastnili mnoha významných i méně důležitých událostí. Během svého výzkumu jsem se na ně potřeboval dívat z různých úhlů pohledu a zejména sledovat jejich časové souvislosti. Výsledkem toho je tato stránka, na které si nyní i vy můžete prohlédnout mezníky, jež ovlivňovaly a utvářely činnost komárovských skautů. A protože jsou veškeré události zde uvedené vztaženy k aktuálnímu datu, je možné zároveň zjistit, jaká výročí si v následujících dnech a měsících budeme připomínat.

30. června
Tábor u Zbirožského potoka (1947)
Druhý tábor v roce 1947 komárovských skautů byl postaven o kus dál proti proudu potoka než v předchozím roce. Oproti počátečním potížím se však také velice podařil.
1. července
Tábor u Podmokelského mlýna (1946)
První tábor komárovských skautů u Podmokelského mlýna (1. - 15. 7. 1946). Byl dobře organizovaný a na pěkném místě, kterému se mnohem později začalo říkat „V táboře“.
4. července
Karel Šabat v Komárově (1921)
Komárov navštěvuje Karel Šabat, komisioner Junáků R.Č.S, aby společně s dalšími skauty povzbudili místní skautské hnutí.
14. července
Divadlo v přírodě (1928)
Komárovští skauti byli opakovaně zváni jako pořadatelská a strážní služba na kulturní akce v okolí. Jednou z nich bylo i divadelního představení „Závěť v přírodě“ v lesním divadle u Valdeka.
18. července
Tábor pod hradem Rabí (1948)
Třetí a poslední tábor komárovských skautů, tentokráte na břehu řeky Otavy, nedaleko hradu Rabí. Místu se dnes říká "U náhonu".
26. července
Podbrdská lesní škola (1947)
Podbrdské lesní školy u Zbiroha se v roce 1947 zúčastnili i dva zástupci komárovských skautů. Jindřich Klekner a Karel Čermák.
9. srpna
Župní tábor u Octárny (1925)
9. srpna 1925 se oddíl účastní župního tábora u "Octárny" poblíž Obecnice. Taboří na místě zapůjčeném jim 30. pražským oddílem.
16. srpna
Narození Ludvíka Tomáška (1903)
16. srpna 1903 se v Žebráku narodil Ludvík Tomášek, budoucí vůdce 1. oddílu v Žebráku, který se velkou měrou zasloužil o vznik skautského oddílu v Komárově.
18. srpna
Národní dožínkové slavnosti (1945)
18. a 19. srpna 1945 byly v Tlustici uspořádány Národní dožínkové slavnosti. O rozsahu slavností vypovídá to, že je navštívilo více jak 50 tisíc účastníků včetně skautů z Komárova.
28. srpna
Generálka na štafetu A.B. Svojsíka (1926)
Generální zkouška oddílu k přípravě štafety u příležitosti padesátých narozenin zakladatele Českého junáka A. B. Svojsíka.