V průběhu desítek let činnosti skautského oddílu v Komárově se komárovští kluci a děvčata účastnili mnoha významných i méně důležitých událostí. Během svého výzkumu jsem se na ně potřeboval dívat z různých úhlů pohledu a zejména sledovat jejich časové souvislosti. Výsledkem toho je tato stránka, na které si nyní i vy můžete prohlédnout mezníky, jež ovlivňovaly a utvářely činnost komárovských skautů. A protože jsou veškeré události zde uvedené vztaženy k aktuálnímu datu, je možné zároveň zjistit, jaká výročí si v následujících dnech a měsících budeme připomínat.

26. prosince
První skautský slib v Komárově (1921)
26. prosince 1921 složili první komárovští skauti do rukou Ludvíka Tomáška svůj skautský slib. Stalo se tak v prostorách bývalého zámku a někdejší obecné školy.
1. ledna
Druhý zákaz skautingu (1951)
Po únoru 1948 se díky politickým tlakům stal Junák v letech 1949 - 1950 téměř nefunkční organizací. Jeho oficiální rozpuštění pak proběhlo 1.1.1951.
1. dubna
Obnova oddílu v Komárově (1936)
Po nějaké době nečinnosti se komárovští skauti opět probouzejí k životu a obnovují svou pravidelnou činnost.
4. května
Založení družiny Vlků (1922)
Vzhledem k rozrůstající se členské základně byla založena druhá družina komárovského oddílu "Vlci" pod vedením Pravoslava Séma.
8. května
Velká národní pouť (1946)
Velká národní pouť Podbrdska za účasti komárovských skautů proběhla 8. a 9. května 1946 v přírodním hledišti “V Luhu” u Tlustice.
8. května
Konec 2. světové války (1945)
Ihned po skončení války se začala obnovovat činnost skautských oddílů. Díky tomu, že komárovský oddíl fungoval nepřetržitě i v průběhu okupace, nebyl problém jej obnovit již v polovině roku 1945.
10. června
Založení dalších družin (1922)
Postupné rozšiřování členské základny oddílu vyžaduje vznik dalších družin - Ostříži (rádce Miloš Skřivan) a Lišky (rádce Jan Hasman).
30. června
Tábor u Zbirožského potoka (1947)
Druhý tábor v roce 1947 komárovských skautů byl postaven o kus dál proti proudu potoka než v předchozím roce. Oproti počátečním potížím se však také velice podařil.
1. července
Tábor u Podmokelského mlýna (1946)
První tábor komárovských skautů u Podmokelského mlýna (1. - 15. 7. 1946). Byl dobře organizovaný a na pěkném místě, kterému se mnohem později začalo říkat „V táboře“.
4. července
Karel Šabat v Komárově (1921)
Komárov navštěvuje Karel Šabat, komisioner Junáků R.Č.S, aby společně s dalšími skauty povzbudili místní skautské hnutí.