Kronika družiny Lišek je zatím jediným autentickým deníkem komárovských skautů z poválečného období, který se mi podařilo dohledat. Jejím autorem je Václav Havránek – rádce družiny Lišek, jenž v ní mapuje družinové a částečně i oddílové události v roce 1948. Jde tedy svědectví z nepříliš radostného období těsně před tím, než byla činnost Junáka nejen v Komárově násilně ukončena.

Kromě skenů deníku, které naleznete v naší fotogalerii, je nyní na tomto místě k dispozici i elektronický přepis jednotlivých stránek, který umožňuje lepší čtení zápisů a zejména rychlé vyhledávání ve všech textech, které deník z roku 1948 obsahuje. Za to patří velké díky mým rodičům, Miroslavu a Janě Mejstříkovým, kteří se ochotně zhostili role přepisovačů a veškeré texty manuálně převedli do elektronické podoby (PDF).

StránkaNáhled stránkyPopis stránkyDatumPřepis textu kronikyPříloha
001Kronika družiny Lišek (1948)Desky Kroniky družiny Lišek1948Kronika družiny LišekObrázek:
Junák v kroji
002Kronika družiny Lišek (1948)Seznam členů družiny1948……. Píše se rok 1948 …….

Družina byla založena před léty. Čítá 9 členů:
Fišer Josef
Soukup Rudolf
Chramosta František
Havránek Václav
Korejčík Václav
Korejčík Jaroslav
Weigend Ladislav

Schůzky máme každou sobotu. Rádcem družiny je zvolen V. Havránek.
Obrázek:
Junák před vlajkou
003Kronika družiny Lišek (1948)Zápisy z družinových schůzek
Výprava na Valdek
15.05.1948
19.05.1948
21.05.1948
15. květen.
Chlapci nepřišli na schůzku. Schůzka nebyla. Bratr rádce se rozhodl, že svolá družinu na středu na Adamovou stráň.

19. květen.
Schůzka byla zahájena družinovým pokřikem. Bratr rádce dal návrh na dvoudenní vycházku na sobotu a na neděli. Tento návrh byl jednohlasně přijat. Napsal oběžník a poslal ho těm, kteří nebyli na schůzce.
Do naší družiny přibývá bratr František Hytka z družiny „Tygrů“. V pátek má být porada na dvoudenní výpravu. Schůzka je ukončena, chlapci se rozchází do chladné noci …

21. květen.
Přestože pršelo, bratři se sešli. Ujednali jsme kdo
004Kronika družiny Lišek (1948)Výprava na Valdek21.05.1948
22.05.1948
co vezme. Druhý den v sobotu se mělo vyrazit.

22. květen.
Je ještě chladno, a proto maminky ještě bratry nechtějí pouštět ven pod stan. K sokolovně přišel bratr Havránek, Chramosta a Soukup. Také dva bratři se nabídli,
Obrázek:
Sedící skaut s pejskem
005Kronika družiny Lišek (1948)Výprava na Valdek22.05.1948
23.05.1948
že s námi půjdou a věci nám pomohou. Cesta ubíhala pomalu. Od šedivé silnice odbočilo 5 bratrů pod hrad Valdek do údolí. Když jsme nalezli tábořiště, odložili jsme si stany a svlékli se do lehkého obleku, neboť bylo dosti teplo. S chutí jsme postavili stan. Chlapci, kteří nás doprovodili, se obrátili k domovu, moc se jim nechtělo. Odpoledne jsme strávili dobře, večer jsme si uvařili večeři a šli spát. Nemohli jsme usnouti, ale potůček kolem tekoucí nás uspal …

23. květen.
Probudili jsme se příliš „dlouho“ ve 3 hodiny ráno. Bratr Chramosta myslel, že měsíc právě svítící je slunce. To nás pobavil, počkali jsme do 6 hodin, když nás vzbudil komárovský rozhlas. Byli jsme rádi, že je ráno.
006Kronika družiny Lišek (1948)Výprava na Valdek
Zápis z družinové schůzky
23.05.1948
26.05.1948
Bratr Havránek postavil na stůl, který jsme tam neměli, kávu. Každý si vzal svůj díl a s chutí jsme posnídali. Chutnalo nám jako doma. Pak jsme se umyli a šli si prohlédnouti okolí, které je v tomto malebném údolí opravdu krásné. Než jsme přišli, bratr Havránek měl již připraven oběd. Když jsme se najedli, odpočinuli jsme si po obědě a pomalu se připravovali na odchod. Domů jsme přišli v 1 hodinu. S kamarádským „Ahoj“ jsme se rozešli ….

26. květen.
Schůzka nebyla. Bratři se nesešli. Jen bratr Havránek přišel.
Obrázek:
Táborový oheň
007Kronika družiny Lišek (1948)Zápisy z družinových schůzek26.05.1948
02.06.1948
09.06.1948
Bratři se jdou raději koupat.

2. červen 1948
Schůzka byla na Adamově stráni. Probírala se Morseova abeceda. Bratr Havránek rozdal bratrům odznak „Liška“, které objednal z Prahy bratr. J. Dvořák.
Rádce oddílu svolává bratry na středu 9. června do Adamovi stráně. Vidí, že oddíl špatně pracuje na rozdíl od okolních oddílů. Schůzka družiny Lišek odpadá.

9. červen 1948
Na této schůzi má být besední oheň a nová úprava družin. Bratr V. Korejčík z naší družiny slavnostně zapálil oheň
Obrázek:
Plavec
008Kronika družiny Lišek (1948)Zápisy z družinových schůzek09.06.1948
16.06.1948
a bratr rádce začal pronášet dlouhou vzpomínavou řeč. Mělo být pět družin po šesti členech. Kdo s kým kamarádil měl si stoupnouti ke svému kamarádovi. Z naší družiny odešli bratři Chramosta, Fišer a Hytka. Takže naše družina vypadá asi takto:
Havránek
Dvořák
Soukup
Weigend
Korejčík J.
Korejčík V.
Blahovec
Rádce oddílu byl s těmito družinami plně spokojen a věří, že to bude lépe v nových družinách „klapat“.

16. červen 1948
Schůzka opět nebyla, jelikož někteří bratři jsou členy ČOS a nacvičují na XI. Všesokolský slet. Po sletu to půjde lépe.
Obrázek:
Květiny
009Kronika družiny Lišek (1948)Zápis z družinové schůzky
Porada na Adamovce
Výprava na Točník
23.06.1948
25.06.1948
26.09.1948
23. červen 1948
Byla to první schůze, kdy se sešli všichni členové nové družiny „Lišek“. Bratr oznámil bratrům, že 26. – 27. června se koná oddílová výprava. Cíl lesík „Amerika“ pod hradem Točníkem. Někteří bratři slíbili, že se této výpravy zúčastní. Porada má být na tuto výpravu v pátek 25. června na Adamově stráni. Potom jsme si zahráli asi 4 hry, zopakovali morseovku a semafor a rozešli jsme se.

25. červen 1948
Na vysokém kameni sedí vládce a okřikuje podřízené – je to bratr K. Čermák. Konečně je ticho. Začíná rozprava o výpravě. Přihlásilo se osm bratrů z toho 3 vlčata. Které Karel nechtěl sebou vzíti, ale ty ho nakonec umluvily. Každý má dát 10 dkg lístků na maso – je na programu guláš.

26. června 1948
Prší – Prší jen se leje … černé mraky se líně povalují nízko nad zemí, přesto ale vycházíme táborovému životu vstříc. Již jenom pokapává. Jdeme k poště čekat na autobus.
010Kronika družiny Lišek (1948)Celostránkový obrázek26.06.1948Obrázek:
Skauti u totemu
011Kronika družiny Lišek (1948)Výprava na Točník26.06.1948
27.06.1948
Ve čtyři hodiny jsme vyjeli z Komárova autobusem. Když jsme přijeli do Hořovic, rozhodli jsme se, že do Žebráku pojedeme autobusem. Brzy jsme vyjeli. Když se konečně dostali do Žebráka, vystoupili jsme z autobusu a šli za naším cílem …
… před námi se objevilo malebné údolí s krásným lesíkem. Starší bratři zde spali před 9 léty. Bratr K. Čermák našel tábořiště. Pak odešel s J. Roubalem pro povolení do blízké osady Točník, nad kterou ještě stojí hrad téhož jména. Ostatek chlapců zatím stavil stany. Než se bratři vrátili, stáli již dva hezky vyplé stany.

27. června 1948
Po krásné noci jsme se probudili v 6 hod. ráno po budíčku, který nás probudil z libého spánku. Kuchaři se ihned dali do vaření snídaně a ostatní hned si dali rozcvičení. Při cvičení se všichni svlékli do trenýrek a hned na to běželi k lesní cestě a zpět pro
012Kronika družiny Lišek (1948)Celostránkový obrázek27.06.1948Obrázek:
Skaut ve stanu
013Kronika družiny Lišek (1948)Výprava na Točník
Zápis z družinové schůzky
27.06.1948
30.06.1948
mýdlo a ručník, aby se mohli umýt v blizoučkém potůčku. Hned nato byla snídaně a prohlídka stanu. Chutnalo všem znamenitě. Po snídani byly hry a volná zábava. Po svačině odešel bratr Čermák s chlapci na hrad Točník a Žebrák. Než přišli, byl oběd již hotový, který udělal bratr Havránek a Korejčík V. Po obědě, a to velmi dobrém, byl polední klid. Po poledním klidu byl dán rozkaz uklidit tábořiště, sbalit stany a připravit se na cestu domů. Cesta nám vesele ubývala pod nohama a za dvě hodiny jsme byli doma. Z naší družiny byli této vycházce přítomni tito bratři: Havránek, Soukup, Korejčík V. Z Vlčat Král, Dalecký a Rataj. Mimo bratr Čermák a bratr Roubal.

30. června 1948
Je středa a s ní pravidelné schůzky družiny Lišek. Dnes byla na schůzce docházka na 100%, proto jsme začli s přípravami na tábor. Byly hry a při ukončení se ani
014Kronika družiny Lišek (1948)Příprava na tábor
Odjezd na tábor
01.07.1948
18.07.1948
bratři nechtějí rozejít.

1. července – 17. července 1948
Doba horečných příprav na tábor. Při schůzkách se opravují podsady a dělají nové. Při poslední schůzce 17. července se sešli všichni v klubovně a určují si čas odjezdu. Z klubovny odcházíme do deštivého počasí, ale s veselou tváří.

18. července 1948
Nastalo to, na co jsme se všichni těšili, den odjezdu. V 7 hod. ráno se sešli starší bratři, aby vynesli potřebné věci a též naložili na auto, které již přijelo. Od půl osmé se schází ostatní bratři a v 8 hodin již se rozjíždíme na Sokolovice. V 10 hod. jsme všichni na místě našeho tábora. Rychle vše sundat z auta a přenášet. V poledne chvíle oddechu a hned zase do práce – stavby tábora. Dvojice hned mají svou podsadu a vesele staví – jen pozor na boule a modřiny. Sluníčko svítí, ale jen do pěti hodin večer, kdy začíná
015Kronika družiny Lišek (1948)Táborové dny19.07.1948
28.07.1948
29.07.1948
pršet. Jsou rozděleny hlídky a tábor usíná unaven dnešní prací.

19. července – 27. července 1948
Ubývá čas a dni ve veselé zábavě a hrách. Konečně přišel den, na který se těšili někteří chlapci. Bude malý táborový oheň se slibem dvou bratrů z naší družiny bratra Dvořáka a bratra Soukupa (táborového umělce) a též zkouška výstupů na druhý táborový oheň, kterého se zúčastní naši rodiče.

28. července 1948
Připravujeme již od rána táborové ohniště a sedadla, které jsou jen silná polena. Po přípravě ohniště šli jsme všichni bratři na dříví. Večer při snímání vlajky k nemalé naší radosti jsou též již hosté. Program byl veselý i vážný, ale všichni byli spokojeni.

29. července 1948
Hned po snídani byla vycházka na hrad Rabí, za velkého vedra a žízně. Po příchodu a po obědě hned jsme jeden velký stan bourali. Odklizeno
016Kronika družiny Lišek (1948)Odjezd z tábora29.07.1948
30.07.1948
bylo ohniště. Vše již bylo připraveno v bednách. Usínáme s těžkými sny.

30. července 1948
Bouráme, jedeme domů. Hned po snídani se vše bourá a přenáší k cestě. Přesně ve 12 hod. přijelo auto továrny „Alby“, které nás na tábor také odvezlo. Všechno je naloženo v půlhodině a auto se dává do pohybu a my se s těžkým srdcem loučíme. Doma jsme přesně ve 2 hod. Rozcházíme se do ruchu našeho všedního života a s bratrským „ahoj“, se loučíme.

Nazdar.
017Kronika družiny Lišek (1948)Zápis z družinové schůzky15.11.1948Srpen 1948
Schůzky nejsou, protože bratři musí doma pomáhati při polních pracech.

15. listopadu 1948
Schůzka družiny Lišek a též celého oddílu svolaná bratrem Čermákem. Na této schůzce se sešlo celkem 10 Vlčat, 4 Lišky, 2 Tygři, 2 Jestřábi. Schůzka byla zahájena bratrem čermákem a po té rozprávky o všem, co se dosud v Junáku dělá. Bratr Čermák schůzku ukončil a bratři se rozcházejí do krásné podzimní noci.