Začteme-li se podrobněji do Knihy výletů, mapující činnost komárovských skautů od roku 1920 do roku 1936, zjistíme, že v tomto období došlo k několika významnějším událostem, které vybočují z řady běžných oddílových činností a jichž se skauti z Komárova účastnili.

Tou první byl Župní tábor, který se uskutečnil 9. srpna 1925 u „Octárny“, nedaleko Obecnice. Jednalo se o několikadenní setkání skautů z celé podbrdské oblasti. Kluci se zde potkali s jinými oddíly a věnovali se hrám, práci, zpěvu i odpočinku a koupání. Tábořiště i se stany zapůjčil klukům z Komárova 30. oddíl pražských skautů, který zde již dva měsíce před tím tábořil, a právě se chystal k odjezdu.

Fotografie z Župního tábora u Obecnice (9.8.1925)

Fotografie z Župního tábora u Obecnice
(9.8.1925)

25. října téhož roku se oddíl komárovských skautů zúčastnil slavnostního odhalení pomníku padlým ve světové válce, které proběhlo ve Svaté Dobrotivé. O významu této události svědčí i to, že se jí zúčastnily nejen všechny významné osobnosti z okolí, ale i příslušníci a důstojníci Jednoty československých legionářů, kteří zde za zpěvu národní hymny položili věnce a uctili památku všech padlých.

V roce 1926 se dožívá významného jubilea, svých padesátých narozenin, zakladatel Českého junáka Antonín Benjamin Svojsík. K této příležitosti přichystali skauti berounského okresu velké překvapení. Uspořádali pozdravnou štafetu z Březových Hor do Prahy, aby mu předali zdravici a pozdrav na „důkaz vděčnosti a lásky bratrské, za neocenitelné služby na poli skautingu“.

Slavnostní odhalení pomníku padlým ve Svaté Dobrotivé (25.10.1925)

Slavnostní odhalení pomníku padlým ve Svaté Dobrotivé
(25.10.1925)

Skauti z Komárova samozřejmě nemohli u takové události chybět, a tak jim byl přidělen úsek od mlýna „V Rochtě“1Mlýn V Rochtě je původní název pozdějšího Bradáčova mlýna v Komárově na Jalovém potoce. do Hořovic na most k sokolovně. Tato trasa byla obsazena osmi členy oddílu: sedmi pěšími a jedním cyklistou. Poté, co 28. srpna proběhla úspěšně generální zkouška, byla štafeta odstartována v sobotu 4. září 1926 ve 14:30 z Březových Hor, v 15:45 ji převzali komárovští skauti do své péče a v 17:45 již zdravici četl překvapený bratr Svojsík v Praze2O neprávem zapomenutém fenoménu štafet první republiky, mezi které patří i ta výroční Svojsíkovská, si můžete přečíst více v říjnovém čísle časopisu Skautský svět z roku 2021, v článku Romana Šantory..

Vzkaz A. B. Svojsíkovi k jeho padesátým narozeninám (1926)
Žádost o povolení - 1926 (štafeta A.B. Svojsík)

Komárovští skauti byli také opakovaně zváni jako pořadatelská a strážní služba na kulturní akce v okolí, často ve spolupráci s místní organizací Sokol. Můžeme například zmínit jejich pomoc v roce 1926 při koncertu zpěváckého spolku Ozvěna z Komárova, který probíhal koncem května na hradu Valdek. Významná byla rovněž přítomnost skautů při organizaci divadelního představení s názvem „Závěť v přírodě“, jež se odehrálo v lesním divadle u Valdeka v létě roku 1928.