Pátrání po historii komárovských skautů neustále pokračuje, stejně jako i třídění nalezených dokumentů a zjištěných informací. Aby vám neuniklo nic z toho, co vás zajímá, můžete si na tomto místě prohlédnout vždy deset naposledy aktualizovaných a publikovaných příspěvků. V případě, že zde ani tak nenajdete to, co potřebujete, zkuste prosím vyhledat požadovaný výraz pomocí nástroje pro vyhledávání v pravém horním rohu, nebo mi napište a já se vám pokusím pomoci. Odběr novinek je také možný pomocí RSS kanálu, nebo našich stránek na Facebooku.

Zajímavosti: Historie dívčího skautingu
Pátrání po historii skautských oddílů v Komárově přináší zajímavé a někdy i zcela netušené skutečnosti. Jednou z nich je náznak toho, že komárovské skautské středisko nebylo po roce 1945 pouze doménou chlapců, ale že jeho součástí byly i dívky. Pevně věřím, že...
Zajímavosti: Skauting na Berounsku
Ve světě skautingu se pohybuji již od dětství a o jeho historii na Berounsku ledasco vím. Ale ačkoliv je tato historie poměrně dobře zmapována a popsána v několika publikacích vydaných při různých výročích a událostech, komárovský skauting je v nich úpln...
Novinky na webu: Napsali o nás
S pokračujícím pátráním po komárovských skautech se čas od času objeví v nějakém časopisu, novinách, či internetovém periodiku zmínka, která se týká oddílu z Komárova, nebo jinak souvisí s obsahem tohoto webu. Na následující stránce se pokusím všechny...
Fotogalerie: Medailonky členů oddílu
Od založení v roce 1921 prošlo komárovským skautským oddílem velké množství chlapců, a v případě celého střediska po druhé světové válce, i dívek. Pocházeli nejen z Komárova, ale i Neřežína, Ptákova, Hvozdců i dalších okolních obcí. O většině z nich zatím n...
Zajímavosti: Válka na dvorku
Jaroslav Korejčík, jako jeden z posledních žijících členů komárovského oddílu, mi poskytl mnoho zajímavých informací k historii a činnosti skautů v Komárově. Jednou z nich je i jeho osobní vzpomínka na tábor v údolí Zbirožského potoka v roce 1947 a zážitek...
O oddílu: Činnost před válkou
Těsně před druhou světovou válkou, v bouřlivých a neklidných letech 1938 až 1939 se kolem Oskara Šperla utvořila nová skupina asi patnácti hochů ve věku od šesti do třinácti let, která začala opět vyrážet na společné výpravy do blízkého i vzdálenější...
O oddílu: Skautské tábory
Mezi roky 1945 a 1948 byly komárovským střediskem uspořádány dva skautské tábory. Ten první probíhal u Podmokelského mlýna v údolí Zbirožského potoka v roce 1946. Byl dobře organizovaný a na pěkném místě, kterému se mnohem později začalo říkat „V táboře“...
O oddílu: Obnovení oddílu po roce 1945
Činnost komárovských kluků v průběhu válečných let měla přímý vliv na vznik oddílu Junáka po druhé světové válce, koncem roku 1945. Zakladatel a první vedoucí oddílu není dle současných poznatků znám. Je ale téměř jisté, že to byl některý ze starších ...
O oddílu: Zánik oddílu po únoru 1948
Těžkosti na začátku tábora v létě 1947 jako by předznamenaly další problémy celého oddílu, potažmo i celé junácké organizace. Koncem roku 1947 musela většina mladších členů nastoupit do zaměstnání, učení, nebo jim začínala školní docházka a času na ska...
Zajímavosti: Skautský slib
Skautský slib patří společně se skautskými zákony, heslem a denním příkazem k základním ideovým pilířům skautingu. Je vlastně jakousi přísahou skautů, kterou dává člen oddílu najevo své osobní a dobrovolné rozhodnutí žít podle skautských myšlenek a h...