Pátrání po historii komárovských skautů neustále pokračuje, stejně jako i třídění nalezených dokumentů a zjištěných informací. Aby vám neuniklo nic z tohoto webu, můžete si na tomto místě prohlédnout vždy deset naposledy aktualizovaných a publikovaných příspěvků. V případě, že zde ani tak nenajdete to, co potřebujete, zkuste prosím vyhledat požadovaný výraz pomocí nástroje pro vyhledávání v pravém horním rohu, nebo mi napište a já se vám pokusím pomoci. Odběr novinek je také možný pomocí RSS kanálu, nebo našich stránek na Facebooku.

Zajímavosti: První vycházka
Ve fondech Skautského archivu v Praze je uloženo několik čísel časopisu Mauglí, který vycházel jako občasník v letech 1924 až 1927 a který byl jedním z vůbec prvních skautských časopisů na Berounsku. Díky vedoucímu archivu Romanu Šantorovi jsem měl m...
Fotogalerie: Adamova stráň
Adamova stráň za Komárovem byla místem, kde se často scházeli nejen komárovští skauti, ale i ostatní děti z okolí. Rostla zde spousta malin i jiných lesních plodů a Adamovka, jak se stráni také říkalo, nabízela takřka neomezený prostor vhodný k děts...
O oddílu: Obnovení oddílu po roce 1945
Téměř ihned po skončení druhé světové války v květnu 1945 se začala obnovovat činnost skautských oddílů v celém tehdejším Československu a komárovští skauti nemohli stát stranou. Díky tomu, že jejich oddíl fungoval de facto nepřetržitě i v průběhu o...
O oddílu: Činnost před válkou
Těsně před druhou světovou válkou, v bouřlivých a neklidných letech 1938 až 1939 se kolem Oskara Šperla utvořila nová skupina asi patnácti hochů ve věku od šesti do třinácti let, která začala opět vyrážet na společné výpravy do blízkého i vzdálenější...
Novinky na webu: Akce a události
V souvislosti s pátráním po komárovských skautech se uskutečnilo několik akcí, které si vytkly za úkol zvýšit povědomí o historii oddílu a jeho činnosti. Na této stránce se pokusím všechny dostupné události zmapovat a podělit se o ně i s vámi....
Novinky na webu: Napsali o nás
S pokračujícím pátráním po komárovských skautech se čas od času objeví v nějakém časopisu, novinách, či internetovém periodiku zmínka, která se týká oddílu z Komárova, nebo jinak souvisí s obsahem tohoto webu. Na následující stránce se pokusím všechny...
Zajímavosti: Komárovští skauti a SČM
V první polovině roku 1948 proběhla mezi činovníky skautských oddílů podbrdské oblasti anketa, která si kladla za cíl zjistit jejich představu o spolupráci s SČM. Ve skautském archivu v Praze se podařilo objevit několik odpovědí členů 2. oddílu ko...
Kalendář událostí
V průběhu desítek let činnosti skautského oddílu v Komárově se komárovští kluci a děvčata účastnili mnoha významných i méně důležitých událostí. Během svého výzkumu jsem se na ně potřeboval dívat z různých úhlů pohledu a zejména sledovat jejich časové ...
Fotogalerie: Medailonky komárovských skautů
Od založení v roce 1921 prošlo komárovským skautským oddílem velké množství chlapců, a v případě celého střediska po druhé světové válce, i dívek. Pocházeli nejen z Komárova, ale i Neřežína, Ptákova, Hvozdců i dalších okolních obcí. O většině z ni...
Poděkování
Pátrání po komárovských skautech mi zabralo několik let a neobešlo by se bez mnoha lidí, kteří mi ochotně, nezištně a často i se zápalem větším, než bych mohl očekávat, pomáhali překlenout propast času a posunout se v mém bádání alespoň o kousek ...