Pátrání po historii komárovských skautů neustále pokračuje, stejně jako i třídění nalezených dokumentů a zjištěných informací. Aby vám neuniklo nic z tohoto webu, můžete si na tomto místě prohlédnout vždy deset naposledy aktualizovaných a publikovaných příspěvků. V případě, že zde ani tak nenajdete to, co potřebujete, zkuste prosím vyhledat požadovaný výraz pomocí nástroje pro vyhledávání v pravém horním rohu, nebo mi napište a já se vám pokusím pomoci. Odběr novinek je také možný pomocí RSS kanálu, nebo našich stránek na Facebooku.

Zajímavosti: Komárovští skauti a SČM
V první polovině roku 1948 proběhla mezi činovníky skautských oddílů podbrdské oblasti anketa, která si kladla za cíl zjistit jejich představu o spolupráci s SČM. Ve skautském archivu v Praze se podařilo objevit několik odpovědí členů 2. oddílu ko...
Kalendář událostí
V průběhu desítek let činnosti skautského oddílu v Komárově se komárovští kluci a děvčata účastnili mnoha významných i méně důležitých událostí. Během svého výzkumu jsem se na ně potřeboval dívat z různých úhlů pohledu a zejména sledovat jejich časové ...
Fotogalerie: Medailonky komárovských skautů
Od založení v roce 1921 prošlo komárovským skautským oddílem velké množství chlapců, a v případě celého střediska po druhé světové válce, i dívek. Pocházeli nejen z Komárova, ale i Neřežína, Ptákova, Hvozdců i dalších okolních obcí. O většině z ni...
Poděkování
Pátrání po komárovských skautech mi zabralo několik let a neobešlo by se bez mnoha lidí, kteří mi ochotně, nezištně a často i se zápalem větším, než bych mohl očekávat, pomáhali překlenout propast času a posunout se v mém bádání alespoň o kousek ...
Novinky na webu: Napsali o nás
S pokračujícím pátráním po komárovských skautech se čas od času objeví v nějakém časopisu, novinách, či internetovém periodiku zmínka, která se týká oddílu z Komárova, nebo jinak souvisí s obsahem tohoto webu. Na následující stránce se pokusím všechny...
Fotogalerie: Smaragdové jezírko
Smaragdové jezírko uprostřed Brdských lesů pod vrcholem Plešivce patřilo podle dochovaných vzpomínek členů oddílu k častým cílům výprav komárovských skautů. Jeho průzračná, ledově studená voda lákala ke koupání a divoká příroda nabízela mnoho přílež...
Index: Kniha našich výletů (1920 - 1936)
Kniha našich výletů je stěžejním zdrojem informací o komárovském skautském oddílu z období před druhou světovou válkou. Na padesáti stránkách zde různí autoři popisují bohatou oddílovou historii od jeho založení v roce 1921 až do roku 1936, kdy ...
Index: Kronika družiny Lišek (1948)
Kronika družiny Lišek je zatím jediným autentickým deníkem komárovských skautů z poválečného období, který se mi podařilo dohledat. Jejím autorem je Václav Havránek – rádce družiny Lišek, jenž v ní mapuje družinové a částečně i oddílové události v roce 194...
O oddílu: Obnovení oddílu po roce 1945
Téměř ihned po skončení druhé světové války v květnu 1945 se začala obnovovat činnost skautských oddílů v celém tehdejším Československu a komárovští skauti nemohli stát stranou. Díky tomu, že jejich oddíl fungoval de facto nepřetržitě i v průběhu o...
O oddílu: Členové a vedoucí
Vybavení pro táboření a činnost oddílu, stejně jako i skautský kroj a jeho doplňky byly tenkrát dosti nákladné. Účastníci si vše museli pořizovat na své náklady, a to si ne každý mohl dovolit. Jako příklad si uveďme příběh Josefa Hájka, budoucího šk...