Pátrání po historii komárovských skautů neustále pokračuje, stejně jako i třídění nalezených dokumentů a zjištěných informací. Aby vám neuniklo nic z toho, co vás zajímá, můžete si na tomto místě prohlédnout vždy dvacet naposledy publikovaných příspěvků. V případě, že zde ani tak nenajdete to, co potřebujete, zkuste prosím vyhledat požadovaný výraz pomocí nástroje pro vyhledávání v pravém horním rohu, nebo mi napište a já se vám pokusím pomoci. Odběr novinek je také možný pomocí našeho RSS kanálu.

Fotogalerie: Medailonky členů oddílu
Od založení v roce 1921 prošlo komárovským skautským oddílem velké množství chlapců, a v případě celého střediska po druhé světové válce, i dívek. Pocházeli nejen z Komárova, ale i Neřežína, Ptákova, Hvozdců i dalších okolních obcí. O většině z nich zatím nevím kromě základních údajů téměř nic, ale postupně se daří osudy něk...
Fotogalerie: 100 let od založení oddílu
Díky velké podpoře muzejní komise komárovského muzea se nám podařilo zorganizovat setkání u příležitosti stého výročí založení skautského oddílu v Komárově. Zhruba dvacet pamětníků, potomků komárovských skautů i zájemců o historii se mohlo seznámit s výsledky pátrání, prohlédnout si dobové fotografie, dokumenty a společ...
Novinky na webu: Akce a události
V souvislosti s pátráním po komárovských skautech se uskutečnilo několik akcí, které si vytkly za úkol zvýšit povědomí o historii oddílu a jeho činnosti. Na této stránce se pokusím všechny dostupné události zmapovat a podělit se o ně i s vámi.
Fotogalerie: Komárovští skauti v barvách
Staré, černobílé a možná i trošku poškozené fotografie mají své nesporné kouzlo a čiší z nich vůně zašlých časů. Neodolal jsem nicméně pokušení využít moderních technologií a pokusil jsem se některé z historických obrázků komárovských skautů obarvit
Zajímavosti: Tři orlí péra
Mlčet a nevydat ani hlásku po celých dvacet čtyři hodin. Ovládnout svůj hlad a nepozřít jediné sousto. Strávit celý den o samotě a nebýt kýmkoliv spatřen. To jsou ve stručnosti pravidla zkoušky Tři orlí pera, kterou se na svých táborech snaží pokořit generace táborníků již více než sto let. Víme téměř jistě, že tyto obtí...
Fotogalerie: Zdroje – Kronika družiny Lišek
Díky článku v Komárováku se mi podařilo získat kroniku družiny Lišek z roku 1948. Ačkoliv není rozsahem příliš velká, poskytuje nám spoustu informací z posledního období existence 2. skautského oddílu v Komárově. Velké díky za její objevení patří panu Davidu Macourkovi a zejména panu Vladimíru Havránkovi z Komárova. Jeho ta...
Fotogalerie: Zdroje - Ostatní archivní dokumenty
Ne všechny nalezené archivní materiály lze použít jako přílohu k článku či příspěvkům. Některé dokumenty mají v rámci tohoto webu samostatnou knihovnu a některé se v textech vyskytují jen v podobě krátkého výstřižku z celku. Tato galerie slouží jako archiv, kde si můžete prohlédnout rozličné dokumenty tvořící mozaiku historie...
Novinky na webu: Napsali o nás
S pokračujícím pátráním po komárovských skautech se čas od času objeví v nějakém časopisu, novinách, či internetovém periodiku zmínka, která se týká oddílu z Komárova, nebo jinak souvisí s obsahem tohoto webu. Na následující stránce se pokusím všechny dostupné články zmapovat a podělit se o ně i s vámi....
Zajímavosti: Divadlo Závěť v přírodě
V létě roku 1928 bylo v lesním divadle u Valdeka uvedeno divadelní představení Závěť v přírodě, které nacvičili členové T. J. Sokol pod vedením režiséra J. Hasmana. Jednalo se o reprízu dramatické hry o třech dějstvích Závěť, spisovatele Josefa Štolby, která již byla v Komárově odehrána stejným souborem v roce 1927 na ...
Fotogalerie: Zdroje - Registrační karty roverů
Mezi roky 1947 a 1948 se Josef Horký z Příbrami pokusil oživit činnost roverů v podbrdské oblasti. Jedním ze způsobů, kterým se dal zjistit zájem o skautskou činnost, tábornické zkušenosti chlapců, jimi absolvované kurzy a složené skautské zkoušky byl dotazník, který vyplňovali všichni skauti starší patnácti let. Nejinak tomu ...
Zajímavosti: Josef Horký - Marabu
Rodák z Březových Hor Josef Horký – skautským jménem Marabu – byl velice zajímavou osobností, jejíž význam zdaleka přesahuje lokální oblast podbrdského skautingu a která vtiskla nesmazatelné stopy i do celé naší skautské historie. Narodil se 11. února 1904 v Březových Horách, jako jediný syn ze šesti dětí. Navštěvoval př...
Zajímavosti: Skautský oddíl ze Žebráku
U zrodu oddílu komárovských skautů stál Ludvík Tomášek, vůdce prvního skautského oddílu v Žebráku, na jehož popud byl oddíl v Komárově 9. října 1921 založen. O žebráckých skautech toho zatím moc nevím, ale je jisté, že Ludvík Tomášek a další skauti ze Žebráka pomáhali komárovským klukům v prvních letech jejich skautování. Po...
Fotogalerie: Zdroje – Podbrdská lesní škola (spis)
Ve skautském archivu v Praze se podařilo nalézt sadu fotografií z konání II. Oblastní lesní školy Podbrdské oblasti, která probíhala od 26. 7. do 9. 8. 1947 na Červenovské hrázi u Drahoňova Újezdu nedaleko Zbiroha. Této vzdělávací akce pro vedoucí oddílů se podle všeho zúčastnili i nejméně dva členové 2. komárovského oddí...
Fotogalerie: Podbrdská lesní škola
Ve skautském archivu v Praze se podařilo nalézt sadu fotografií z konání II. Oblastní lesní školy Podbrdské oblasti, která probíhala od 26.7. do 9.8.1947 na Červenovské hrázi u Drahoňova Újezdu nedaleko Zbiroha. Této vzdělávací akce pro vedoucí oddílů se podle všeho zúčastnili i nejméně dva členové 2. komárovského oddí...
Zajímavosti: Podbrdská lesní škola
Junák obnovil svou činnost po druhé světové válce ještě v průběhu Pražského povstání v květnu 1945 a díky vysokému renomé získanému odbojovou činností byl velice populární. V roce 1946 měla organizace již přes čtvrt milionu členů. Takový růst členské základny si vyžádal pořádání velkého množství lesních škol a kurzů pr...
Zajímavosti: Aljanka - cesta Aliance
Při pročítání Knihy výletů, která je vlastně jakýmsi deníkem komárovských skautů z let 1920 - 1936, jsem často narážel na názvy míst, která tehdejší kluci v blízkém i vzdálenějším okolí Komárova při svých výpravách navštěvovali. Některé ta místa jsem znal z osobní návštěvy, některé jen podle jména a o několika z nich jsem nik...
Zajímavosti: Hry komárovských skautů
Při prohlížení starých táborových fotografií komárovských skautů a pročítání zápisů z jejich deníku jsem se snažil představit si, jaké to vlastně bylo být v jejich době skautem. Sám nějaké zkušenosti mám, a tak jsem si říkal, zda svou činnost v oddíle tehdy vnímali stejně jako my, nebo jetli byli v něčem odlišní. Stále ...
Zajímavosti: První kolonie skautů v Čechách
Při pátrání po komárovských skautech jsem prošel velké množství knížek a materiálů týkajících Brdských lesů, okolních obcí a jejich minulosti. Mezi spoustou dalších zajímavostí jsem objevil i střípek skautské historie, který se sice netýká přímo Komárova, ale byl pro mne natolik nový a neznámý, že jsem se rozhodl zveřej...
Zajímavosti: Anýžova bouda
Anýžova bouda, stejně jako Horákova chata, byla jednou z mnoha brdských chat, které poskytovaly přístřeší lesním dělníkům, dřevařům a někdy i turistům či skautům v případě nepříznivého počasí. I komárovští skauti ji v období dvacátých let minulého století občas využili při svých výpravách do brdských lesů....
O oddílu: Konec činnosti oddílu
Počátkem třicátých let začala činnost oddílu podle všeho uvadat až skončila úplně. Je možné, že se obměnili členové, kteří již nebrali skauting tak vážně, nebo se jim prostě jen nedostávalo času. Nevíme. Jisté je, že do roku 1936 došlo k několika pokusům činnost komárovských skautů vzkřísit, ale pravděpodobně ne příliš ...