Vybavení pro táboření a činnost oddílu, stejně jako i skautský kroj a jeho doplňky, to všechno bylo tenkrát dost nákladné. Účastníci si vše museli pořizovat na své náklady, a to si ne každý mohl dovolit. Jako příklad si uveďme příběh Josefa Hájka, budoucího školníka na komárovské škole. Jeho rodiče mu skautskou činnost zakázali právě z finančních důvodů. Navzdory tomu nebylo členů oddílu v poválečném období vůbec málo. Většina podniků, jako výpravy, různorodé závody či tábory, byly navíc organizovány společně pro celé komárovské středisko. Komárovští skauti tak k sobě měli poměrně blízko.

Aktuálně známá jména uvádíme v následujícím seznamu:

Střediska JUNÁK – Komárov u Hořovic:
Vedoucí: Josef Krupička

1. oddíl skautů – Komárov:
O tomto oddílu se zatím nepodařilo dohledat žádné informace, ani jeho členy. To, že existoval, víme jen díky nalezenému oddílovému razítku, které pochází přibližně z roku 1947.

2. oddíl skautů – Komárov:
Vedoucí:
Jindřich Klekner (Kaplan)
Zástupce vedoucího: Bohumil Ládek (Eman)
Rádci: Karel Čermák, Václav Havránek (Bacil)
Družiny: Lišky, Tygři, Jestřábi, Orli a smečka Vlčat
Členové: Miroslav Abrahám, Blahovec, Dalecký, František Drvota, Jaroslav Dvořák, Josef Fišer, Josef Gros, Jiří Hasman, Vlastimil Hasman, Ladislav Hodek, Josef Hudec, František Hytka, František Chramosta, Jandík, J. Jícha, Antonín Klekner, V. Klekner, Saša Kokuňka (Xerda), Jaroslav Korejčík (Cardík), Václav Korejčík (Fakír), Bohumil Král (Bogan), Josef Kros, Miloslav Krupička, Sáša Křikava, František Kubát, Jiří Lhoták, Zdirad Mraček, Miloslav Mraček (Kazan), František Pavlis, Václav Piskáček, Rataj, Vilém Rezek, J. Roubal, Leopold Sládek, Rudolf Soukup, Josef Šána, Josef Štefan, Josef Veigend, Ladislav Veigend, Vocásek, Václav Zeman

1. oddíl skautek – Vlaštovky Komárov:
Členky oddílu: Věra Čermáková, Františka Krupičková

Oddíl Junák pod Valdekem – Neřežín:
Vedoucí: Zdeněk Mraček
Zástupce vedoucího: Josef Ernest
Rádci: Oldřich Dostál, Miloslav Štych
Družiny: Vlci
Členové: Václav Fajrajzl, Jaroslav Hasman, Josef Hasman, Antonín Herejk, Václav Herejk, Václav Hlavatý, Jaroslav Huml, Jindřich Jirka, Josef Kořán, Kratochvíl, Jaroslav Marek, Josef Marek, Karel Mraček, Jaroslav Pašek

Oddíl skautek – Neřežín:
Členky oddílu: Vlasta Kořánová, Zdena Kořánová, Božena Králová, Božena Mračková, Jiřina Mračková, Anna Rabářová, Zdena Vojáčková

Junák Komárov 1947 (sada razítek)

Sada razítek komárovského střediska (1947)
Zdroj: Skautský archiv – Skautský institut

Souhrn registrací dívčích oddílů Podbrdska (1946)

Souhrn registrací dívčích oddílů Podbrdska (1946)
Zdroj: Národní archiv Praha

Útržky z registrace střediska (1948)

Fragmenty registračních karet členů oddílu (1948)
Zdroj: Skautský archiv – Skautský institut