Vybavení pro táboření a činnost oddílu, stejně jako i skautský kroj a jeho doplňky byly tenkrát dosti nákladné. Účastníci si vše museli pořizovat na své náklady, a to si ne každý mohl dovolit. Jako příklad si uveďme příběh Josefa Hájka, budoucího školníka na komárovské škole. Jeho rodiče mu skautskou činnost zakázali právě z finančních důvodů. Navzdory tomu nebylo členů oddílu v poválečném období vůbec málo. Většina podniků, jako byly výpravy, různorodé závody či tábory, byla navíc organizována společně pro celé komárovské středisko. Komárovští skauti tak k sobě měli poměrně blízko.

Aktuálně známá jména uvádíme v následujícím seznamu:

Střediska JUNÁK – Komárov u Hořovic:
Vedoucí: Josef Krupička

1. oddíl skautů – Komárov:
O tomto oddílu se zatím nepodařilo dohledat žádné informace, ani jeho členy. To, že existoval, víme jen díky nalezenému oddílovému razítku, které pochází přibližně z roku 1947.

2. oddíl skautů – Komárov:
Vedoucí:
Jindřich Klekner
Zástupce vedoucího: Bohumil Ládek (Eman)
Rádci: Karel Čermák, Václav Havránek
Družiny: Lišky, Tygři, Jestřábi, Orli a smečka Vlčat
Členové: Blahovec, Dalecký, J. Dvořák, Josef Fišer, Jiří Hasman, Ladislav Hodek, Josef Hudec, František Hytka, František Chramosta, Jandík, Jaroslav Korejčík, Václav Korejčík, Král, Josef Kros, P. Krupička, Sáša Křikava, Jiří Lhoták, Zdirad Mraček, Miloslav Mraček (Kazan), Václav Piskáček, Rataj, Vilém Rezek, J. Roubal, Leopold Sládek, Rudolf Soukup, Josef Šána, Josef Štefan, Josef Veigend, Ladislav Veigend, Václav Zeman

Oddíl Junák pod Valdekem – Neřežín:
Vedoucí: Zdeněk Mraček
Zástupce vedoucího: Josef Ernest
Rádci: Oldřich Dostál, Miloslav Štych
Družiny: Vlci
Členové: Václav Fajrajzl, Jaroslav Hasman, Josef Hasman, Antonín Herejk, Václav Herejk, Václav Hlavatý, Jaroslav Huml, Jindřich Jirka, Josef Kořán, Kratochvíl, Jaroslav Marek, Josef Marek, Karel Mraček, Jaroslav Pašek
Dívčí družina: Kořánová Vlasta, Kořánová Zdena, Králová Božena, Mračková Božena, Mračková Jiřina, Rabářová Anna, Vojáčková Zdena

Junák Komárov 1947 (sada razítek)

Sada razítek komárovského střediska (1947)
Zdroj: Skautský archiv – Skautský institut

Útržky z registrace střediska (1948)

Fragmenty registračních karet členů oddílu (1948)
Zdroj: Skautský archiv – Skautský institut

Krupička Josef

Josef Krupička
vedoucí střediska JUNÁK Komárov

Klekner Jindřich

Jindřich Klekner
vedoucí 2. oddílu Komárov
(1926 – 1988)

Ládek Eman

Bohumil Ládek – Eman
zástupce 2. oddílu Komárov
(1924)

Mraček Miloslav

Miloslav Mraček – Kazan
pokladník 2. oddílu Komárov
(1926 – 1984)

Krupička P.

P. Krupička
člen 2. oddílu Komárov

Mraček Zdirad

Zdirad Mraček
člen 2. oddílu Komárov
(1932)

Křikava Saša

Sáša Křikava
člen 2. oddílu Komárov
(1930)

Štefan Josef

Josef Štefan
člen 2. oddílu Komárov
(1931)

Lhoták Jiří

Jiří Lhoták
člen 2. oddílu Komárov

Hodek Ladislav

Ladislav Hodek
člen 2. oddílu Komárov

Zeman Václav

Václav Zeman
člen 2. oddílu Komárov

Klekner V.

V. Klekner
člen 2. oddílu Komárov

Šána

Josef Šána
člen 2. oddílu Komárov
(1930)

Korejčík

Korejčík
člen 2. oddílu Komárov

DALŠÍ KAPITOLA: SKAUTSKÉ TÁBORY