Při pátrání po komárovských skautech jsem prošel velké množství knížek a materiálů týkajících Brdských lesů, okolních obcí a jejich minulosti. Mezi spoustou dalších zajímavostí jsem objevil i střípek skautské historie, který se sice netýká přímo Komárova, ale byl pro mne natolik nový a neznámý, že jsem se rozhodl zveřejnit jej i na tomto webu. Informace se týká první skautské kolonie v Rožmitále pod Třemšínem a byla publikována v knize 100 zajímavostí ze starých Brd, kterou vydalo nakladatelství Starý most s.r.o. v Plzni. S laskavým svolením tohoto vydavatelství a souhlasem autorky článku Petry Peštové si jej dovolím odcitovat.

Obecně uznávaným datem založení českého skautingu je sice rok 1912, ale toto hnutí dorazilo do Čech již dříve. První “americká kolonie” v celém tehdejším Rakousku-Uhersku byla založena již na jaře roku 1911 v Rožmitále pod Třemšínem. Založil ji průkopník skautingu Ing. František Hofmeister, vzděláním inženýr, povoláním pedagog, bratr spisovatele Rudolfa Richarda Hofmeistera. Vedl ji výchovným způsobem po vzoru amerických Setonových skautů. Kolonie měla podobu soukromého penzionátu (internátní školy), kde byly v rámci výchovy a vzdělávání uplatňovány prvky skautingu – pobyt v přírodě, táboření, signalizace, stopování, vaření na ohništi, polní hry a samostatnost. Cílem výchovy byl správný fyzický a duševní vývoj mládeže a mravnost.

První skautská kolonie v Čechách (1911)

První skautská kolonie v Čechách (1911)

František Hofmeister (1875 - 1950)

František Hofmeister (1875 – 1950)

Leták První skautské kolonie (1911)

Leták První skautské kolonie (1911)

Dle dobového propagačního letáčku kolonie přijímala hochy i dívky různých národností od šesti let věku. Hlavním cílem bylo připravit je pro praktický život. Pobyt v kolonii byl doporučován zejména těm, kteří uvažovali o studiu na reálce, učitelském ústavu a dalších školách či o vojenské službě.

Skauti měli skautský kroj, klubovnu v rožmitálské Jungmannově ulici, mohli užívat loďky, sluneční a písečné lázně či jezdit na koních. Pomáhali ve městě i při polních pracích, lyžovali, šermovali, měli vlastní trubačský sbor a smyčcový orchestr. Dívky starší čtrnácti let se učily vedení hospodářství, zahradnictví, zdravotnictví, šití a vaření. Podle přání se mohly učit němčinu, francouzštinu či hrát na klavír.

Jako ucelené výchovné hnutí dospívající mládeže kolonie sice pravým skautingem nebyla, Františku Hofmeisterovi však přesto nelze upřít čestné místo mezi průkopníky skautingu v Čechách. Čerpal z Baden-Powellovy knihy Scouting for Boys, znal Setonův woodcraft. V kolonii používal některé skautské výchovné prostředky i metody. Kolonie zanikla v době první světové války.

Skautská kolonie (Rožmitál)

Fotografie ze života první skautské kolonie. Uprostřed sedící František Hofmeister
(zdroj: Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem)

Skautská kolonie (Rožmitál)

Fotografie ze života první skautské kolonie
(zdroj: Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem)