Pátrání po komárovských skautech mi zabralo několik let a neobešlo by se bez mnoha lidí, kteří mi ochotně, nezištně a často i se zápalem větším, než bych mohl očekávat, pomáhali překlenout propast času a posunout se v mém bádání alespoň o kousek dál. Mrzí mne, že nejsem schopen vyjmenovat je zde všechny, ale pokusím se uvést alespoň ty, kteří mi pomohli přiblížit se k cíli měrou největší. Jim, ale i všem ostatním patří můj velký dík!

Zdirad MRAČEK
Božena BĚLOHLÁVKOVÁ
Jana MEJSTŘÍKOVÁ
Ivana JELENOVÁ
Roman ŠANTORA
Vladimír HAVRÁNEK
Luboš SOUČEK
Štěpánka ŘÍHOVÁ
Jiří VAIT
Alexandr KŘIKAVA
Jaroslav KLEKNER
Jiří ŠVAMBERK
Václav PERNÉGR
Petr JEŽEK
Jiří LUKÁŠ
Tomáš MAKAJ
Libuše HOŠKOVÁ

Marie ŠTĚPNIČKOVÁ
Miroslav ŠTĚPNIČKA
Jiří TOPINKA
Kamila FAITOVÁ
David KOURA
Dagmar VILDMONOVÁ
Tomáš SOUKUP
Alena MALÁSKOVÁ
Vladimír BENEŠ
Václav ERNEST
Daniela MAYER
Petra PEŠTOVÁ
David MACOUREK
Božena MATOUŠKOVÁ
Libuše MARKOVÁ
Jiří VEVERKA
Ondřej HOLMAN

Jindřich Klekner

Vedoucí 2. oddílu komárovských skautů
pan Jindřich Klekner na civilní fotografii

Zdirad Mraček

Člen bývalého oddílu komárovských skautů
pan Zdirad Mraček na civilní fotografii

Oskar Šperl

Vůdčí osobnost komárovského oddílu v období
protektorátu pan Oskar Šperl

Božena Bělohlávková

Členka oddílu neřežínských skautek
paní Božena Bělohlávková (Mračková)