Pátrání po komárovských skautech mi zabralo několik let a neobešlo by se bez mnoha lidí, kteří mi ochotně, nezištně a často i se zápalem větším, než bych mohl očekávat, pomáhali překlenout propast času a posunout se v mém bádání alespoň o kousek dál. Mrzí mne, že nejsem schopen vyjmenovat je zde všechny, ale pokusím se uvést alespoň ty, kteří mi pomohli přiblížit se k cíli měrou největší. Jim, ale i všem ostatním patří můj velký dík!

Božena BĚLOHLÁVKOVÁ
Vladimír BENEŠ
Alena BRNÁKOVÁ
Ervín CSALÁDI
Jana EISELTOVÁ
Václav ERNEST
Kamila FAITOVÁ
Adam HANUS
Vladimír HAVRÁNEK
Ondřej HOLMAN
Libuše HOŠKOVÁ
Petr HÜBNER
Marie JAMRICHOVÁ
Ivana JELENOVÁ
Petr JEŽEK
Marie KARÁSKOVÁ
Helena KAŠŠOVÁ
Antonín KLEKNER
Jaroslav KLEKNER

Milan KORBA
Jaroslav KOREJČÍK
David KOURA
Jindřiška KRÁLOVÁ
Karel KRUPIČKA
Miloslav KRUPIČKA
Alexandr KŘIKAVA
Jiří LUKÁŠ
David MACOUREK
Tomáš MAKAJ
Alena MALÁSKOVÁ
Libuše MARKOVÁ
Božena MATOUŠKOVÁ
Daniela MAYER
Jana MEJSTŘÍKOVÁ
Josef MRAČEK
Zdirad MRAČEK
Antonín NOVOTNÝ
Václav PERNÉGR

Petra PEŠTOVÁ
Štěpánka ŘÍHOVÁ
Luboš SOUČEK
Tomáš SOUKUP
Hana SYŘIŠŤOVÁ
Roman ŠANTORA
Jana ŠÍMOVÁ
Miroslav ŠTĚPNIČKA
Marie ŠTĚPNIČKOVÁ
Jiří ŠVAMBERK
Jana TKÁČOVÁ
Jiří TOPINKA
Taťána TRNKOVÁ
Jiří VAIT
Helena VALČÍKOVÁ
Jiří VEVERKA
Dagmar VILDMONOVÁ
Eva VLASÁKOVÁ

Zdirad Mraček

Člen bývalého oddílu komárovských skautů
pan Zdirad Mraček na civilní fotografii

Božena Bělohlávková

Členka oddílu neřežínských skautek
paní Božena Bělohlávková (Mračková)