Všechna místa spojená s komárovskými skauty, o kterých se píše na tomto webu, jsem se pokusil umístit do mapy, aby je bylo možné dohledat v případě, že se někdo rozhodne po stopách komárovského oddílu vydat. Dalo hodně práce některá z těchto míst identifikovat, už jen proto, že jediným zdrojem bylo pár starých fotografií a nejasných vzpomínek. Mnohá z těchto míst dnes vypadají jinak, některá už ani neexistují. Byla by ovšem škoda na ně zapomenout.