Ne všechny nalezené archivní materiály lze použít jako přílohu k článku či příspěvkům. Některé dokumenty mají v rámci tohoto webu samostatnou knihovnu a některé se v textech vyskytují jen v podobě krátkého výstřižku z celku. Tato galerie slouží jako archiv, kde si můžete prohlédnout rozličné dokumenty tvořící mozaiku historie komárovských skautů, které na těchto webových stránkách nedostaly větší prostor. Většina zde uveřejněných dokumentů pochází z pozůstalosti Josefa Horkého, která je uložena ve skautském archivu v Praze.

Skauti Komarov