Všeobecná euforie po osvobození republiky v roce 1945 přinášela obrovskou chuť do života a skautské činnosti. Komárovští kluci a děvčata se tak vrhli do práce v oddílech s plným elánem a nasazením. Společně podnikali nejen pravidelné schůzky a výpravy, ale účastnili se často i kulturních a společenských akcí pořádaných v Komárově a jeho okolí. Jednalo se zejména o různé místní slavnosti, průvody, ochotnická divadelní představení, hudební vystoupení a další oslavy, které byly, zejména v prvních poválečných letech, poměrně oblíbené a časté.

Cílem výprav oddílu byly nejčastěji i v tomto období nedaleké brdské lesy, zejména pak okolí vrcholů Tok a Jordán. V jejich blízkosti se nacházela i takzvaná Horákova chata, která čas od času poskytla klukům útočiště před nepříznivým počasím a také zázemí pro táboření. Tato malá roubenka, původně lovecká chata stojící na jižním svahu Jordánu, byla postavena začátkem 20. století, ještě za Colloredo-Mannsfeldů. Nejdříve se jí říkalo “Na Houpáku”, po smrti bývalého nadlesního Emanuela Horáka v roce 1934 však byla na jeho počest pojmenována jako “Horákova chata”. Po válce sloužil srub armádě, vojenským lesům a příležitostně i turistům v nepříznivém počasí. V 60. letech 20. století pak chata velice rychle zpustla a zanikla. Na tomto místě uspořádal oddíl krátce po válce mimo jiné soutěž o největší množství snězených švestkových knedlíků, v níž zaslouženě zvítězil Miloslav Mraček – Kazan.

Knedlíková soutěž u Horákovy chaty (1946)

Knedlíková soutěž u Horákovy chaty (1946)

Mezi slavnostní události, kterých se v letech 1945 a 1946 komárovští skauti prokazatelně účastnili, můžeme v první řadě zahrnout oslavy 28. října 1945. Výročí vzniku Československé republiky bylo vždy svátkem z nejdůležitějších a v roce osvobození se tento význam ještě znásobil. V Komárově byl toho dne uspořádán velkolepý slavnostní průvod obcí, který vyvrcholil před komárovskou radnicí, a oddíly komárovských skautů v krojích v něm samozřejmě nemohly chybět.

Oslavy 28. října 1945 (z komárovské kroniky)

Krátký zápis z komárovské kroniky o oslavách vzniku Československé republiky v Komárově (28.10.1945)

Další dvě události, které se rovněž neobešly bez účasti komárovských skautů, přesáhly svým rozsahem regionální charakter. 18. a 19. srpna 1945 byly v Tlustici uspořádány Národní dožínkové slavnosti, na jejichž přípravě se podílelo mnoho místních i okresních organizací. O rozsahu slavností vypovídá to, že je navštívilo více jak 50 tisíc účastníků. Jak uvádí tlustická pamětní kniha, z tohoto obrovského množství lidí bylo nejméně 1864 okrojovaných příslušníků různých spolků a organizací. Oslav se účastnilo více jak 400 jezdců na koních, 114 alegorických vozů a zástupci československé, americké i Rudé armády. Úvodní projev navíc pronesl za účasti mnoha poslanců a nesčetné politické reprezentace tehdejší ministr zemědělství Julius Ďuriš. Celá tato akce byla dokonce filmována a přenášena do éteru Československým rozhlasem.

Národní dožínky Tlustice (1945)

Unikátní materiály zachycující Národní dožínkové slavnosti v roce 1945 v Tlustici. Filmový záznam pořízený neznámým autorem a pravděpodobně jediná dochovaná fotografie z této události. Komárovští skauti se jí společně s dalšími oddíly zcela jistě zúčastnili, ale zda jsou na některém z materiálů zachyceni, zatím potvrdit nemůžeme. Je však možné, že na videozáznamu, v časech 00:58, 01:53, 03:51 a 06:41, mohou být právě oni.
(Zdroj: Obec Tlustice)

Po zdařilé dožínkové slavnosti v roce 1945 se začaly plánovat podobné události i pro další roky. Hned další oslavy proběhly v přírodním hledišti “V Luhu” u Tlustice ve dnech 8. a 9. května 1946, tentokrát jako “Velká národní pouť Podbrdska“. Stejně jako o rok dříve byli mezi více jak 20 tisíci návštěvníky i skauti z Komárova, kteří sem uspořádali pěší pochod v krojích. Ani tato velkolepá událost se neobešla bez mnoha společenských a kulturních akcí probíhajících v místních hospodách a veřejných prostranstvích. Oficiálního zahájení se zúčastnil i tehdejší ministr národní obrany gen. Ludvík Svoboda a slavnostní mši odsloužil pod širým nebem prelát hradčanský Dr. Bohumil Opatrný.

Oslavy 28. října 1945

Slavnostní pochod 28. října 1945 – Komárov
(kolorovaná fotografie)

Velká národní pouť (Tlustice 1946)

Velká národní pouť Podbrdska – 8. 5. 1946 Tlustice
(kolorovaná fotografie)

Velká národní pouť (Tlustice 1946)

Velká národní pouť Podbrdska – 8. 5. 1946 Tlustice
(kolorovaná fotografie)