Pátrání po komárovských skautech stále pokračuje, ale s každým novým poznatkem, který se podaří vyrvat z mlhy minulosti, se objevují další a další otázky, na něž neznám odpověď. Je to tak asi správně, neboť ne vše může být objeveno, a zároveň nás ta nejistota udržuje v napětí a touze posunout se v bádání přes všechny překážky o kus dál.

Na této stránce jsem se pokusil shrnout ty nejpalčivější, nebo nejdůležitější otázky, na které zatím neumím odpovědět. Pokud na některou z nich odpověď znáte, nebo víte o někom, kdo by mohl pomoci, budu moc rád, pokud mi dáte vědět. Dost možná, že se nám díky tomu podaří poodhrnout roušku tajemství komárovského oddílu zase o kousek víc…

 • Do jaké oblasti oddíl organizačně patřil (Beroun, Hořovice, jiná oblast)?
 • Byl součástí nějakého střediska či větší skupiny oddílů, nebo se jednalo o samostatný, nezávislý oddíl?
 • Byl oddíl po roce 1945 nějak rozdělen na družiny?
 • Existoval v rámci komárovského střediska oddíl číslo 1, případně další oddíly?
 • Jak často se oddíl scházel na schůzkách a výpravách?
 • Kde a jak skládali členové oddílu svůj skautský a vlčácký slib?
 • Stýkal se komárovský oddíl i s jinými skautskými oddíly v okolí?
 • Jaká byla oblíbená místa a cíle oddílových výprav či dalších akcí?
 • Účastnil se oddíl nějakých zajímavých či významnějších událostí?
 • Fungoval nějaký skautský oddíl v Komárově i kolem roku 1968?
 • Dokážeme identifikovat další jména a fotografie členů oddílu?
 • Kam se poděl Karel Čermák a Josef Krupička?
 • Lze dohledat nějaké písemné materiály o oddílu (deníky, kroniky, fotografie, dokumenty)?
 • Kdo vedl a kdo byli členové 1. komárovského oddílu?
 • Jak fungoval oddíl v Neřežíně?
 • Jak to bylo s děvčaty v oddílech či ve středisku?
 • Měl oddíl nějaké jméno, případně znak?
 • Měl oddíl nějaké své „tradice“ (rituály, oblíbené hry, písničky…)?
 • Kde se uskutečnil tábor v roce 1948?
Josef Krupička – vedoucí střediska (1946)

Josef Krupička – vedoucí střediska (1946)